I Nasjonal Transportplan er det lagt inn penger til nytt tunnelløp, og allerede er det brukt 170 millioner kroner, til blant annet reguleringsplanlegging av nytt tunnelløp. Foreløpig er det ukjent hvordan ESA vil stille seg til unntaket fra maksimalt 5 prosent stigning i tunnelen. De 170 millionene som er bompenger som bilistene har betalt inn, kan altså være bortkastet.

Direktør i Statens vegvesen, Terje Moe Gustavsen sier at de foretrekker bro, samtidig som de jobber med å forberede nytt tunnelløp. Når det er sagt, Statens vegvesen har fortsatt ikke fått det formelle vedtaket på at det er nytt løp som skal bygges, selv om ministrene før sommeren 2017 sa at de ønsket tunnel. Fortsatt er altså alt i det blå. Men vi tror det blir ny tunnel.

I Frogn skal det også bygges ny gang- og sykkelvei fra Ottarsrud, og forhåpentlig helt fram til Horgen. Midler til dette kommer fra tunnelprosjektet fordi fylkesvei 76 er avlastningsvei når Frogn- og Vassumtunnelen må stenges i byggeperioden – og under rehabilitering.

Amta skrev om dette for første gang for fire år siden. I mellomtiden har det vært et møte på rådhuset, pluss at veivesenet har gitt sin innstilling til kommunen. Men hvis det formelle vedtaket kommer snart skal de utrede bompenger og gjennomføre en såkalt KS2-behandling, kvalitetssikring av styringsunderlag og kostnadsoverslag. Så skal dette besluttes i Stortinget.

Det er langt igjen, og før noe kan skje må faktisk vedtaket foreligge.