Som kjent kan folk ha en litt lavere terskel for å si hva de mener i sosiale medier. Både i Frogn og på Nesodden er det grupper på Facebook hvor diskusjonene innimellom går over alle støvleskaft. Det er bare å finne fram popkorn og vente på neste kommentar. Og selv om vi her har en et humoristisk blikk på engasjementet som noen ganger utspiller seg, kan diskusjonene også gå over grensen. Den grensen som handler om etikk og moral.

Den siste debatten vi merket oss står omtalt i dagens avis. Som Amta har skrevet før har MDGs Øyvind Solum vært positiv til økolandsbyen som planlegges på Skoklefall. SV mener at økolandsbyen vil være en fare for dyrket mark, og planlegger aksjoner for å få stoppet prosjektet. Det er greit, en saklig uenighet hos politikerne er alltid velkomment, da får man belyst flere sider, og det styrker vårt demokrati.

Men SV har gått for langt i sine påstander om kameraderi og økonomiske interesser overfor Solum. Vi ser det som langt over grensen for profesjonell oppførsel av politikere når de slenger ut personlige beskyldninger mot en meningsmotstander. Ved mistanke om slike forhold finnes det kanaler i vårt demokrati som er mer passende å bruke. Og vi tror SV taper oppslutning blant sine velgere med slike utspill. Hvis de tror de skal få oppslutning rundt sine protester om økolandsby med en slik strategi tar de feil. Tvert om, tror vi, Solum får sympati fra flere, og SV har skutt seg selv i foten.

Som sagt, debatter mellom politikere, enten det er i sosiale medier eller i avisen setter vi alltid pris på. Men dette var langt under beltestedet fra SV.