I vår kommentar forrige fredag skrev vi om åpenhet. Pussig nok skulle vi denne uken få enda et eksempel på innbyggere som ikke får vite hva som skjer bak lukkede dører. I prosjektet i Lindtruppbakken er mye gått galt allerede. Forslaget til ny og redusert skisse ble unntatt offentligheten i formannskap, og derfor også usynlig for berørte naboer. Dette opprører oss virkelig, mest fordi Amta gjentatte ganger har omtalt denne praksisen, men det er ingen vilje til endring hos administrasjonen. Det samme skjedde i saken om hundehotellet, saken skulle diskuteres, men Drøbak hundehotell, som leier tomta fikk ikke se papirene. Og mange andre saker.

 

I et byggeprosjekt som i Lindtruppbakken skal selvsagt de berørte naboene kontaktes tidlig. De føler at de ikke har fått informasjon, og i tillegg blir det hele toppet med å unnta de nye planene fra offentligheten. Hva som er årsaken til at de ikke legger ut en sladdet utgave i sakspapirene vet vi ikke, men de gjør samme feil gang på gang. Til frustrasjon for mange, så vidt vi vet også både politikere og ordfører. De ressurssterke naboene gjorde det eneste rette. De kontaktet lokalavisen og troppet opp på ordførerens kontor. Administrasjonen hevder at saken dreier seg om økonomi og at den derfor måtte unntas. Men Amta fikk innsyn, og denne versjonen burde ligget ved saksdokumentene., mener vi.

Men så kommer altså formannskapet, som viser demokratiets makt. Med ordførerens dobbeltstemme sørget et knapt flertall for at vedtaket endte med skrinleggelse av prosjektet. På mandag skal saken behandles i kommunestyret, og utfallet av avgjørelsen i dette møtet er fortsatt åpent.

 

Det gleder oss at denne saken, med så stor tydelighet viser at på tross av administrasjonens dårlige vurderinger, så funker fortsatt demokratiet som skal tale innbyggernes sak. Om naboenes fremstøt var med å påvirke Høyres stemmegivning vet vi ikke, men de skal ha all ære for engasjement og pågangsmot. Stå på, rop høyt og ta kontakt med lokalavisen, vi vil gjerne høre deres stemme.