Alt ligger nå til rette for å skille Nesodden og nordre Frogn fra resten av verden med «bommer» der eiere av personbiler må ut med en tier, eller kanskje tjue? Vi skal nok gjennom noen heftige runder på Amtas leserbrevsider før vi kan legge dette temaet bak oss. Det handler om Tussekrysset og Rundvollbakkene. Et bredt politisk flertall i begge berørte kommunestyrer har sagt prinsipielt ja til bompenger, vel vitende at et nei ville innebære full stans i all planlegging, ingen ny og tryggere fylkesvei.

Det er ikke slik at politikerne som stemmer ja ønsker å flå sine egne innbyggere for penger, få kjeft på sosiale medier og kanskje lide oppslutningsmessig ved neste kommunevalg. Det er tvert imot et tegn på at de fleste lokalpolitikere er pragmatiske og ansvarlige. Flere partier i politikkens ytterkanter stemte nei i begge våre kommuner: Veibygging er Statens ansvar, og bompenger er man av prinsipp mot. For noen tiår siden var prinsippet om bompenger aktuelt tema for alle politiske partier. Omtrent som diskusjonen om oppløsning av Televerket og TV-monopolet til NRK.

Siden har kampen mot bompenger primært vært en FrP-sak, og en tapt sådan. Det viser jo utviklingen etter at FrP kom i regjering. Skal vi få bedre adkomstvei til Nesodden må den altså delfinansieres med bompenger. Takk til dere som stemte ja til et vedtak ingen egentlig liker.

Frp og Rødt stemte i realiteten nei til å fortsette planleggingen av ny og bedre adkomstvei. Slik er det med prinsipper, de har gjerne en konsekvens. Såfremt man ikke blir nedstemt, da.

Kanskje det var nettopp det de satset på.