Sommeren er nå på hell, og utepilsen på Signalen ble som vi varslet på forsommeren en drøm uten rot i virkeligheten. Erik Adland (H) og andre lovet servering på Signalen denne sommeren. I begynnelsen av juli forklarte en av de to driverne, Joachim Fjellberg at de var forsinket og at de beklaget. Tre uker senere fikk vi forklaringen om at de hadde støtt på utfordringer med kloakken. Dette har vi selvsagt forståelse for, og i ethvert byggeprosjekt må det legges inn en slingringsmonn på tidsrammen, blant annet fordi man ikke ser det som ligger under bakken. Vi er altså ikke ute etter å gi driverne skylden for forsinkelsen. Men at Adland og andre burde visst bedre mener vi bestemt.

I perioden Signalen ikke har vært i drift har kommunen og staten tapt inntekter, i form av skatt og arbeidsgiveravgift. I tillegg har lokale leverandører på Nesodden tapt på eventuelle varer kjøpt lokalt. Men den høyeste prisen betaler innbyggerne på Nesodden, som har mistet et viktig sosialt møtested i sommer. Med dette bakteppet er det mange som spør hvorfor ikke rivingen kunne blitt utsatt. Det har både kommuneadvokat og politikere mange plausible svar på, men vi er redd innbyggerne ikke kjøper innviklete forklaringer i denne saken.

De nye driverne, Dag Tjersland og Joachim Fjellberg har sånn sett fått en dårlig start. Mange er skeptiske til prosessen og til politikernes avgjørelse. Noen politikere er uenig med flertallet, og beskylder kommunen for urent spill. Og la det være sagt, politikere som stiller kritiske spørsmål til kommunale prosesser har vi stor sans for.

Vi tror likevel at de to driverne klarer å få snudd det dårlige omdømmet, og at Signalen Sjøbad vil gjenreise seg til noe nytt og spennende, slik den tomta fortjener. Amta har lenge etterlyst tegninger eller skisser av prosjektet, men venter fortsatt. Tatt erfaringen til de nye driverne i betraktning tror vi mange vil bli positivt overrasket. Og kanskje, når alt står ferdig, så klarer til og med skeptikerne å glede seg over et tilbud innbyggerne har fortjent. Det er bare å glede seg.