Amta skrev nylig om trafikkproblemene i Jørnsebakken der folk nå parkerer enda villere enn tidligere.

Årsaken er at Lehmannsbrygga bygges ut, men det er ikke hele forklaringen. Kommunens veiingeniør slår fast at det har vært problemer med parkeringen lenge.

Da administrasjonen la fram et forslag til politikerne for to-tre måneder siden ble den først behandlet først i formannskapet før den ble bearbeidet administrativt og sendt videre til kommunestyret som sendte den i retur til administrasjonen.

Politikerne ba nå om en trafikksikkerhetsanalyse for Jørnsebakken, som egen sak. En av politikerne, som synes dette var å trekke ut tiden, trøstet seg med at man i hvert fall ville få «naturlige» fartshindre i Jørnsebakken, og slik redusert hastighet. Han siktet naturligvis til det kaoset som nå har oppstått. Alle visste at utbyggingen på Lehmannsbrygga ville gi trafikkutfordringer også oppover i Jørnsebakken da saken om trafikksikring ble sendt på ørkenvandring.

Spørsmålet må da bli om ordningen med parkerte og feilparkerte biler fungerer godt som fartsreduserende tiltak. Det gjør det ikke.

Det er de myke trafikantene som er i faresonen, noe man kunne se tydelig på bildet til Amtas reportasje om saken. Farligst er det trolig for barn som er lavere enn bilene.

Uansett er det ikke noen god løsning politikerne her har lagt opp til, men slik sett føyer ordningen seg godt inn i trafikkbildet ellers i Drøbak sentrum. Gatene er for lengst fulle av sommerglade og myke trafikanter som sliter med stengt fortau ved Telegrafen, feilparkerte biler en rekke steder, svære varebiler som losser i veibanen, stoler og bord langt ut på fortauene og ikke så rent sjelden biler på selve fortauet.

Drøbak klarte seg imidlertid gjennom ombyggingen av Storgata til miljøgate på slutten av 90-tallet. Da var det mye verre, og løsningen den gang var veldig enkel. Alle senket farten.

Det bør vi gjøre i sommer også.