Lokomotivførernes streik rammer mange pendlere i vårt område. Hele lokaltrafikken på noen av de travleste linjene for arbeidsreisende i Oslo-området er berørt.

Folk trykker i kø, og ombord bussene står de som sild i tønne. Ruter kan ikke sette inn ekstra busser på grunn av spillereglene ved en streik. De passasjerene Amta snakket med viste liten forståelse for dette argumentet. De mener sikkerhet for passasjerene må gå foran hensynet til rettferdighet i en streik.

Når det er så mange som 30 passasjerer som står i midtgangen er det tydelig for alle at dette utgjør en stor sikkerhetsrisiko. I Norge er det påbudt å bruke belte i buss, men å stå ubeskyttet i midtgangen er tillatt. Forstå det den som kan, vi forstår det ikke.

Lokomotivførerne vil ikke vente på myndighetenes arbeid med å utarbeide en offentlig veileder til hvilke krav som bør stilles til en lokomotivfører.

At det ikke foreligger presise offentlige kompetansekrav til lokomotivførere er underlig i seg selv. Lokomotivmannsforbundet ønsker kompetansekravene forankret i sin tariffavtale, og mye av dette handler om å skaffe seg en sterk posisjon foran en framtid der jernbane konkurranseutsettes ytterligere.

Streiken fører til praktiske problemer for de reisende. I tillegg er det den samfunnsøkonomiske siden ved dette. Alle de arbeidstakere som på grunn av trafikken ikke får utført arbeidet sitt fordi de bruker tiden i kø.

Vi tror dessverre lokomotivførerne får liten forståelse for sitt krav når det rammer så bredt som vi har sett denne uken.