Forsvarsbygg forteller Amta at Oscarsborgbåten ikke skal gå fra Sjøtorget i sommer, i hvert fall ikke i skoleferien. Både for oss og for Tony Eide som drifter Oscarsborg hotell høres dette helt vilt ut. Her har kommunen brukt rundt ti millioner på å rehabilitere brygga, og så skal den ikke brukes av den båten som kjører mest trafikk om sommeren? Landdelen av Sjøtorget skal istandsettes med tre millioner, altså er totalsummen rundt 13 millioner.

Bente Bjerknes tok denne saken opp i kommunestyret i desember, der opplyste ordfører Haktor Slåke at det skulle være to avganger daglig om sommeren. Bjerknes ba om at administrasjonen gikk i dialog med Forsvarsbygg for å finne en løsning på hyppigere avganger fra brygga. Så har tydeligvis ikke skjedd, og reisende vil bli henvist til Sundbrygga om sommeren.

Parkeringsmulighetene ved Sundbrygga er helt håpløse. Det er en parkeringsplass som ikke er stor nok. For Oscarsborg som besøkssted skapes altså en praktisk utfordring når båten ikke går fra sentrum. Dette vil garantert bety et lavere besøkstall på Oscarsborg. Det vil også få ringvirkninger til Drøbak sentrum som vil miste folk som tar buss, går av på kirken og spaserer bort til Sundbrygga.

Vi håper det er som Tony Eide skisserer, at informasjonen fra Forsvarsbygg ikke stemmer. Men slik vi kjenner Forsvarsbygg skytes det sjelden fra hofta, dette er nok utredet godt og bestemt. Likevel er Oscarsborg en såpass viktig aktør at de nå må legge press på sin leietaker for å få endret planene.

Ordfører har tidligere uttalt til Amta at han ønsker seg liv og røre på Sjøtorget. Han ser for seg at det kan være et sted hvor man kan sette opp salgsboder eller ha arrangementer. Vi er enig med ordføreren i at Sjøtorgets potensial er langt større enn oppbevaring av biler, og med renoveringene som er gjort og skal gjøres håper vi å se en endring. Men da må ordføreren også sørge for en klar bestilling til administrasjonen. Ingen i byen støtter Forsvarsbygg med sine planer, dette må uttales tydelig fra høyeste hold.

Ordføreren må sørge for en klar bestilling til administrasjonen.