Vinmonopolets søknad om å flytte ut av sentrum er et faktum. Alle som mener polet bør ligge i sentrum har mobilisert seg. Vi leser tårevåte innlegg i sosiale medier om at Drøbak sentrum dør ut og oppfordring fra blant annet Frogn Venstre om at politikerne bør si nei til søknaden. Men i all romantiseringen av hva Vinmonopolet betyr for handelsstanden i sentrum må vi ta en kikk på virkeligheten.

Den sier at det ikke finnes ledige lokaler i sentrum som passer til Vinmonopolets bruk. Mange peker på tidligere Sparebank 1-bygget. Sannheten er at her ligger det inne helt andre planer for bruk av både det bygget og Vimpelfabrikken, men det er noen år frem i tid. Vinmonopolet kan selvsagt ikke leve med denne usikkerheten, de vil ha lange og stabile leiekontrakter.

Så er spørsmålet, hvilke andre lokaler finnes det i sentrum som har både masse lagerplass og parkering? Og som holder Vinmonopolets standard? Svaret er nok nedslående nok, ingen. Vi tror altså ikke at det er hverken vond vilje hos Vinmonopolet eller eventuelle politikere som innvilger søknaden. Det er kun virkeligheten. Når Frogn Venstre oppfordrer politikerne til å stemme nei til søknaden, ber de samtidig om at innbyggerne i Frogn mister polet. Hvis sentrum blir eneste alternativ, og det ikke finnes lokaler vil Vinmonopolet trekke seg ut av Frogn. De kan nemlig ikke trylle.

Derfor, skyt ikke politikerne som går inn for denne søknaden, deres oppgave blir nå pest eller kolera for sentrumstilhengerne. Drøbak City eller ingenting.