Budsjettforslaget til samarbeidspartiene vitner ikke om politisk endring mot venstre

Av