MDGs Øyvind Solum har markert seg som sterk pådriver for å bygge boliger i nesoddmarka. Under merkelappen ”økologisk bygging” vil han ha et stort antall boliger i skogen ved Skoklefall, selve inngangsporten til nesoddmarka for alle de tusener som bor i Tangen-området.

SV vil jobbe hardt for å bevare både dyrket mark og marka vår – ikke minst her nord på Nesodden. Vi vil samle all den støtten vi kan for å stanse MDGs utbyggingsiver.

Vi vil gjerne bygge økolandsbyer, og har kommet med flere konkrete forslag – i områder som likevel skal bygges ut, ikke i jomfruelige markaområder. Da vi ville ha dette inn i planen for klima og biomangfold, stemte MDG mot. De stemte også mot vårt forslag om at kommunen skal utrede mulighetene for andelsjordbruk/parseller på dyrket mark nær bebyggelsen, fremfor at den ligger brakk eller brukes til beite. Slik kan mange få mulighet for å dyrke økologisk ute på jordene, og så kan de bo i husene sine i boligområdene – UTEN å ta marka fra alle oss andre.

SV sier ja til å bevare dyrket mark, kulturlandskap og marka ved Skoklefall. Det er veldig rart at det ser ut til å være MDG vi må kjempe mot.