Det finnes ingen andre enn Amta som rapporterer systematisk om det som skjer i Frogn og på Nesodden

Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

KommentarI dag retter Amta og mange aviser i Norge søkelyset mot oss selv og en mediebransje som utsettes for store utfordringer og kraftig kritikk fra mange hold.  Vi vil forklare vår rolle i samfunnet og få deg til å forstå at redaktørstyrte medier, som Amta, betyr mye for deg i din hverdag. Derfor ber vi deg bruke litt av din tid til noen viktige problemstillinger.

Ytringsfriheten er en sentral frihet og helt avgjørende for oss som lokalavis og debattarena. Lokalavisen er og skal være en garantist for at ulike stemmer og synspunkter får slippe til i debatten, uansett bakgrunn og tilgang til ressurser. Det er viktig for meg som redaktør at flest mulig slipper til og deltar i samfunnsdebatten og engasjerer seg i utviklingen av lokalsamfunnet i Frogn og på Nesodden. For oss som lokalavis er enhver ytring viktig, uavhengig av om  vi er enige eller uenige. Ekstra viktig er vår oppgave med å gi plass til dem som ikke på egen hånd er i stand til å nå gjennom i den enorme ytringskakofonien som har veltet inn over oss gjennom nettjenester og sosiale medier.

Vi er ikke juksemakere

Amta, og de aller fleste andre i vårt land, er sikret en fri og uavhengig rolle i forhold til politiske, økonomiske og religiøse interesser. Amta blir fra flere hold beskyldt for å være partipolitiske i vår redaksjonelle dekning av saker. Dette er langt fra virkeligheten, slik vi oppfatter den i redaksjonen.

Som redaksjon ser vi det som vår oppgave å lage en lokalavis som avviker fra ikke-redigerte arenaer som formidler verbal støy eller en strøm av udokumenterte påstander.  Synspunkter skal bryne seg mot hverandre og folk som angripes skal ha mulighet for samtidig imøtegåelse og tilsvar. Dét er en grunnleggende kvalitetsforskjell mellom oss som et redigert medium og alt innholdet som ellers flyter rundt i digitale strømmer uten at noen har eller tar ansvaret for det.

Donald Trump har utpekt mediene som «samfunnsfiender.»  Over hele verden, også her hjemme, er det mange som forsøker å etterape ham. Ingen er tjent med at troverdigheten til frie og uavhengige medier svekkes. Den beste måten å møte denne type angrep på er ved å vise større åpenhet om medienes samfunnsrolle, oppgaver og arbeid med å avsløre misforhold og maktmisbruk. Vi driver ikke med falske nyheter! Og vi kommer aldri til å gjøre det! Vår oppgave er å avsløre falskhet og falske påstander, ikke å formidle det. Vi tar kritikk av oss selv seriøst og behandler den alvorlig. Men vi godtar ikke å bli stemplet som juksemakere. Da sier vi fra.

Den mørke makten

Noen få ganger er det helt nødvendig å skrive artikler ved bruk av anonyme kilder i Amta. Anonymitetsretten er en demokratisk sikkerhetsventil. Vi bestreber oss på å presentere kildene for den informasjonen vi formidler, men forsvarer også varslere og andres behov for å ytre seg anonymt. Når vi gjør det tar vi ansvaret for de opplysningene som kommer fram, og vi gjør en grundig vurdering av anonyme kilder. Angrep på kildevernet kommer som regel fra dem som sitter i maktposisjon og som føler seg truet, det har vi opplevd ved flere anledninger i Amta. Det har alltid vært medienes oppgave å kontrollere og korrigere enhver maktutøvelse. Vi skal aldri misbruke kildevernet til å spre falsk informasjon. Men vi skal bevare kildevernet for å kaste lys over prosesser og forhold som de mektige ønsker å holde i mørket.

Mye av det som skjer i Frogn og på Nesodden får du selvsagt vite om gjennom hva dine venner rapporterer om på sosiale medier og via andre tilfeldige informasjonskanaler. Men du kan aldri være trygg på at du får tilstrekkelig og nødvendig informasjon om det som er viktig å vite for deg og dine nærmeste, og som kan påvirke både hverdagen og framtiden din. I lokalavisa påtar vi oss ansvaret med å fortelle deg og de andre leserne om det som skjer i vårt område. Det er vår viktigste oppgave.

Vi følger med på utviklingen i helsesektoren og i eldreomsorgen, i barnehagene og på skolene. Vi forteller om private og offentlige utbyggingsplaner og hvordan kommunen jobber med å ta imot flyktninger og hva slags integreringsarbeid som brukes. Vi stiller politikere, næringslivsledere og myndighetspersoner de vanskelige spørsmålene når det er begått alvorlige feil eller når tingene utvikler seg annerledes enn de selv har forespeilet oss. Det finnes ingen andre enn oss som rapporterer systematisk om det som skjer i våre lokalsamfunn. Den informasjonen vi bringer fram, er avgjørende for at du og alle andre velgere skal ha et best mulig grunnlag når dere skal avgi stemme på valgdagen. Amta er en viktig bidragsyter til vårt demokrati er min påstand.

Annonseinntekter forsvinner

Vi er avhengig av inntekter for å finansiere journalistikken. Men det våre abonnenter betaler oss, er langt fra nok til å utgi medier. I tillegg til betaling fra brukerne, representerer annonseinntekter et viktig bidrag for får virksomhet. På dette punktet har det skjedd dramatiske endringer de siste årene. De tradisjonelle medienes annonseinntekter har falt kraftig i takt med at en stadig større del av det digitale reklamesalget går til store internasjonale aktører og annonsenettverket. Lite tyder på at dette vil snu. Vi tar selv ansvaret for å innrette oss i takt med den økonomiske utviklingen. Dette er bakgrunnen for at Amta forrige uke måtte melde den triste nyheten om at "Hva skjer"-spalten på Tett På-sidene dessverre utgår. Vi har ikke nok ressurser til å utføre oppgaven, rett og slett.

Noen tror også at Amta mottar pressestøtte fra staten. Det er feil. Staten har en grunnlovsfestet plikt til å «legge forholdene til rette for en opplyst offentlig samtale». Det er utfordrende for en liten lokalavis å få endene til å møtes når annonsørene faller fra. Vi blir færre ansatte som får flere oppgaver. Men målet er hele tiden å lage en god lokalavis som bidrar til demokratiet. 

Vi ønsker at våre politikere utformer en god og langsiktig mediepolitikk som gir oss og de nye internasjonale aktørene like muligheter til å konkurrere. Vi ber også om å få rammevilkår, både økonomiske og politiske, som sikrer at vi i overskuelig framtid er i stand til å ivareta vår viktige oppgave med å bidra til å verne og utvikle demokratiets posisjon og rolle.

Hvis ikke vi er i stand til å gjøre dette, står det ingen andre klar til å påta seg oppgaven. Og da vil vi få et ganske annet samfunn.

Her kan du lese mer om vår kampanje #ettminutt

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags