Rådmannen foreslår ennå en gang å legge ned Dal skole.   Bygging av Smia og badeanlegg smerter tydeligvis økonomisk.  Er det ikke på tide man ser på hvordan man bruker de økonomiske midlene i kommunen  og ikke setter igang med byggeprosjekter som gjør at  belastningen går utover skoler med elever uten stemmerett og medvirkning? 

Les også: Dal skole kan bli lagt ned
 

Dal skole er et samlingspunkt som Nordre Frogn er glad i og alle vil kjempe for å beholde.  Det er også merkverdig at nå pågår innstallasjon av nytt ventilasjonsanlegg og ny taksten på skolen og at kommunen allikevel foreslår å legge ned skolen.

Frogn kommune ønsker også i begrenset form boligbygging i tilknytning til Dal skole,

slik som Kjøya-området bl.a. for å få barnefamilier til å flytte til Dal og Nordre Frogn.

Hva er logikken i dette?   Ønsker først tilflytting av mennesker og etterpå foreslå å legge ned skolen?

Her er det SFO./barnehageaktivitet på skolen. Her er det foreningsaktivitet.

Jeg ber politikerne slutte å gå inn for utredninger og vise litt konkret handling.

Jeg ber derfor om at politikerne finner en løsning på denne saken slik at Dal skole fortsatt kan beholdes om en god skole for bygda.

Les også: Foreldrene reagerer sterkt på forslag om skolekutt i Frogn