I går satt jeg på bussen, og overhørte en samtale mellom to personer som entusiastisk diskuterte #MeToo. Det var tydelig at de var enige om at det var blitt alt for mye fokus rundt kampanjen, og at de var lei av å høre om at kvinner skulle få rettigheter. Bare noen timer tidligere hadde jeg sittet å sett på en pressemelding med Angelina Jolie, da hun snakket om sitt samarbeid med NATO for å øke bevissthet, fokus og å arbeide for kvinners rettigheter over hele verden. Hennes ord hadde jeg fortsatt med meg: «Kvinner skal ikke få rettigheter de i utgangspunktet ikke hadde. Kvinner er, som menn, født med de samme menneskelige rettighetene. Vi må beskytte kvinners rettigheter!»

I oktober 2017 ble det mye oppmerksomhet rundt emneknaggen #MeToo. I kjølvannet av dette kom det frem mange hendelser som var feid under teppet. Situasjoner som fikk kvinner til å føle at de ikke ble hørt eller trodd, eller ikke turte å komme frem med sine undertrykkelser i det hele tatt. Istedenfor å gå videre med maktmisbruk og overgrep, følte de skam og redsel. Da søkelyset ble satt direkte på enkelthendelser, hjalp det andre å komme frem med lignende opplevelser. Det at såpass mange som sto frem, viser tydelig at det fortsatt trengs fokus på dette. #MeToo har endret både enkeltmenneskers og hele miljøers holdninger, og resultatet er et lite skritt i riktig retning for likeverd og stolte, frie kvinner.

Jeg er stolt av å være kvinne, jeg oppdrar min datter til å være stolt av å være kvinne, og jeg ønsker at alle andre kvinner skal føle det samme. Jeg er også stolt av å være medlem i et politisk parti som i 1924 satte opp en egen programformulering som omhandlet å arbeide for kvinners rettigheter, og jeg er stolt av å være medlem i et politisk parti som i 1933 fikk Oslo bystyre til å ta tilbake et kommunalt vedtak som undertrykket kvinners rettigheter og deres selvstendighet.

Med andre ord, mitt svar på spørsmålet er helt klart: Nei, det er ikke nok! Ikke før kvinner har fått tilbake sine medfødte rettigheter. #MeToo har dyttet oss i riktig retning, men vi er fortsatt ikke i mål.

Lisette Askø, Kvinnepolitisk ansvarlig for Frogn Høyre