Solheims uredelighet

Av
DEL

LeserbrevI AMTA 8/2 beskylder Solheim (MDG) Rødt for å være uredelig og sier at MDG ikke vil gå inn for å bygge på dyrket mark.

Da må jeg henvise til protokoll fra kommunestyret 19/10-2016 side 8. Solheim fremmer, på vegne av MDG, Høyre og AP, et langt forslag om bl.a. hvor grensene for hva som skal være vekstområde på nordre Nesodden blir behandlet. Her foreslår Solheim spesifikt at «Fra Skoklefall til Berger stadion følges likevel grensen fra alternativ 2». Se vedlagte kart. Kommunestyret vedtar altså, etter forslag fra Solheim, å legge kornåkrene til Vestre Skoklefall gård inn i «vekstområdet». Dette i kommunens forhandlinger med fylket. Det blir selvfølgelig også en premiss for ny kommuneplan som nå er under arbeid. Både i dette møte og ved senere behandling i kommunestyret stemte MDG mot Rødt sine forslag om å ta jordbruksområder ut av fremtidige vekst/utbyggingsområder.

Vi gjør alle tabber i travle møter, og jeg ser fram til at MDG beklager og skifter standpunkt. Å bløffe om egne forslag og egen stemmegiving derimot, er nokså dumt.

Geir Christensen

ps – med vekstområde snakkes det altså ikke om korn eller grønsaker.

ps 2: Innlegget ovenfor var ordrett det jeg skriftlig sendte til journalist Steinar Knudsen og som jeg ønsket å få som intervjutilsvar til Solheim.  Intervjuet er en karikatur av mine synspunkter og ikke dekkende for hva jeg mener.

Geir Christensen

Rødt

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags