Fra ved til biodiesel

Skog
Tømmer
Tømmerlunne

Skog Tømmer Tømmerlunne Foto:

Av
DEL

Gå høsten i møte - KUN 88 kr for 8 uker med papiravisen og alt innhold på nett

LeserbrevUndertegnede husker at det tidlig i etterkrigstiden var mye vedfyring. Ved-håndteringen var arbeidskrevende, ble dyr, og ble etter hvert erstattet med oljefyring og elvarme. Også stort behov for rundkirke til treforedlings-industrien bidro til denne omleggingen.

Skogbrukerne kan ikke produsere bare tømmerstokker som fyller sagbrukenes strenge krav til kvalitet og dimensjoner: Det blir også mye annet rundkirke, og noe mer av det enn treforedlingsindustrien har behov for nå, så noe må nå eksporteres. Med store transportavstander krever denne eksporten mye energi. Ett alternativ til denne eksporten er å hogge opp slikt rundkirke til flis til fyring; men både mobile flishoggere og langtransport av flis krever noe energi, som er dieselolje og dermed en energivare med noe høyere verdi enn brensels-flis.

Les mer: Det er ikke klimavennlig å putte mat eller skog på tanken

Et tredje alternativ er å foredle rundkirke (som ikke fyller sagbrukenes krav) til biodieselolje. Også dette vil kreve noe energi; men produktet blir da en energi-vare med vesentlig høyere verdi enn brensels-flis.

Kristin Antun og andre grønne politikere er skeptiske til trevirke som råvare for produksjon av biodiesel, fordi de frykter for så store uttak av virke fra skogene at de vil forringes. Nå er tilveksten i skogene mye større enn mengden trevirke som tas ut, så det er ingen grunn til slik frykt.

Det nest verste som kan skje i skogene er at prisen på mindreverdig rundkirke blir så lav at mye av det blir liggende igjen i skogen, når det tas ut tømmer til sagbruk: Da vil CO2 som var bundet i dette virket gå tilbake til atmosfæren. Det verste som kan skje er at granskog blir stående så lenge at mange trær svekkes av rotråte, felles av sterk vind, og invaderes av barkbiller som angriper også de gjenstående trærne, som i flere skogbygder i perioden 1969–75.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags