Kystverket har gått hen og utført tiltak uten tillatelse. Men, overraskende nok, får ikke dette bruddet på forurensningsloven etterspill. Et klask på hånden i form av en pressemelding sendt ut til media er alt som skjer. Muligens har de fått et strengt brev, men fylkesmannen mener tydeligvis at det å bryte forurensningsloven ikke kvalifiserer til konsekvenser for Kystverket. Vi mistenker at Kystverket i denne saken har satset på tilgivelse framfor tillatelse. Det gjorde de tydeligvis lurt i, taktikken funnet.

En grunne er fjernet, og de fleste av oss vil nok ikke savne den. Fylkesmannen uttaler også at fjerning av grunnen ikke har medført en forringelse av naturmiljøet. Hvordan de i samme vending kan konkludere med at Kystverket har brutt forurensningsloven forstår vi lite av. Altså, dere har brutt loven, men ikke gjort noe galt er fylkesmannens konklusjon. Kystverket fikk også selvsagt lov å lage sin egen rapport om ulovligheten, og deres konklusjon blir Fylkesmannens grunnlag i saken. I beste fall dårlig saksbehandling vil vi si.

Takket være Linda Byström i MDG kommer denne saken fram i lyset. Den er prinsipiell viktig av årsaker skissert ovenfor. Dessverre tror vi ikke en politianmeldelse vil endre noe, men at både rådmann og ordfører må sette seg inn i, og uttale seg, det heier vi på. Vi kan ikke leve med at Kystverket opererer som tiltalt og etterforsker i egen sak, og at Fylkesmannen dømmer uten et kritisk blikk. Vi oppfordrer ordfører og rådmann til å lytte til Byström og ta dette på alvor.