Skal Nesodden møte framtiden med buksene nede?

Illustrasjonsbilde

Illustrasjonsbilde Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

LeserbrevSammen skaper vi det gode livet. Dette er mottoen til Nesodden kommune. I forbindelse med rådmannens budsjettforslaget er utfordringen til politikere å realisere dette!

Budsjettet som foreligger rammer svake i samfunnet, mennesker med psykiske lidelser og de eldre. Men det undergraver også ideen og oppdraget at kommunen skal gi god helse til sine innbyggere. Dette får vi ikke til ved bare å følge lovpålagte tjenester. Kommunen må utvikle ressurser som gir enkeltindivider den støtten de trenger for å oppleve helse, også her i Nesodden kommune.

Nesoddtangen gård:

Forslaget om nedleggelse av Nesoddtangen Gård vil føre til at andre tjenester vil bli belastet mer. Den jobben som gjøres ved Nesoddtangen Gård vil ingen andre kunne tilby. Sannsynligheten er stor for de med psykiske lidelser vil bli mere isolerte fra samfunnet, medisin forbruket vil øke og dette vil føre til ekstra kostnader for kommunen i årene fremover. NSF påstår at nedleggelse vil føre til merarbeid og kostnader med dårligere resultat for tjenestemottaker.

Sykehjemmet:

Rådmannen skriver i sitt forslag til budsjett om å kutte i bemanning. Det påstås at pleiefaktor ligger litt over landsgjennomsnitt. Men er disse målinger pålitelige?

Våre ansatte leverer gode tjenester, brukermedundersøkelser hvor Nesoddtunet scorer 5,4 poeng i 2016, dette er bra og NSF oppfordrer kommunens politikere til å vedta tiltak som opprettholder de gode resultater vi oppnår. Hva vil politikere gjøre? Hvilken hverdag vil de gi de eldre, hvor høy skal terskelen være for å få hjelp?

Skal Nesodden møte framtiden med buksene nede?

Mange utfordringer

I dagens samfunn er det mange utfordringer i norsk helsevesen:

- Økende antall pasienter

- Mer kompliserte helsetilstander

- Ikke nok resurser til å dekke pasientenes behov

- Stor mangel på sykepleiere og spesialsykepleiere

- Verdifull sykepleierkompetanse står ubrukt på grunn av deltidsstillinger og lite attraktiv lønn

Tjenester som klarer å beholde sykepleiere, har høy status, er godt bemannet med sykepleiere, og gir sykepleierne gode karrieremuligheter. Tjenester som kan komme til å miste sykepleiere, kan snu utviklingen ved å satse på videreutdanning, valg av og utvikling av bedre ledere, å tilby høyere lønn, å gi større mulighet til å slippe å jobbe vakter de ikke ønsker, og å tilby fast jobb og heltidsstillinger.

Stor mangel på sykepleiere

Norsk sykepleierforbund har tidligere i sommer lagt en NOVA rapport om underbemanning og om å jobbe på et sykehjem og i hjemmetjenesten. NOVA påpeker at det er rimelig å anta at sykehjem og hjemmesykepleien blir taperne i konkurransen om sykepleierne.

Underbemanning i hjemmesykepleien og sykehjem, som viser at det er selvforsterkende og halvparten av de som jobber i hjemmesykepleien og sykehjem vurderer å slutte.

I følge rapporten fra NOVA, utført på oppdrag for Norsk Sykepleierforbund, er det stor sykepleiermangel, og det er forventet en betydelig vekst i etterspørselen etter sykepleiere. SSB har beregnet at arbeidskraftsbehovet innen helse- og sosialtjenestene i 2025 vil øke med henholdsvis 70 og 200 prosent i hjemmetjenesten og institusjonstjenesten.

Sammen skaper vi det gode liv.

Norsk sykepleierforbund Nesodden ser for seg et godt samarbeid så sant det er ansatte i kommunen som kan utføre tjenestene. Det er et kjent fenomen at en ikke bør sage i de grenen en sitter på.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags