Gå til sidens hovedinnhold

En intensjonsavtale gir et bedre beslutningsgrunnlag

Artikkelen er over 5 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nesodden kommune har mottatt en henvendelse fra ordføreren i Oppegård om å være med på å etablere et felles forhandlingsutvalg i Follo. Dette er en invitasjon til å delta i en prosess for å avklare mulighetene ved en ny og større kommune i Follo. Oppegård, Ski, Enebakk, Ås og Frogn har allerede varslet at de ønsker å delta.

Nesodden Høyre mener at det er først gjennom forhandlinger om en intensjonsavtale at vi får klarlagt hvilke faktiske konsekvenser en kommunesammenslåing vil ha for innbyggerne i Nesodden kommune. Til nå har det blitt produsert flere rapporter og utredninger på et overordnet plan. Vi mener at slike rapporter ikke i tilstrekkelig belyser hvordan en sammenslått kommune kan bli organisert i praksis. Etter de prosessene som har pågått i de øvrige kommunene i Follo, fremstår en stor Follo-kommune som det eneste realistiske alternativet til å bli stående alene. Det er helt nødvendig at innbyggene får bedre informasjon om hva dette alternativet faktisk innebærer.

Prosessene omkring kommunereformen har vært kjent lenge, men det har tatt lang tid før kommunene i Follo har blitt konkrete i sitt arbeid. Også på Nesodden har det vært en avventende holdning til reformen. Selv om vi har hatt utredninger, høringer, folkemøter, innbyggerundersøkelser og informasjonsbrosjyrer til alle husstander, er det liten politisk vilje til å gjøre endringer av noe slag. Motstand mot endring er en naturlig reaksjon. Mange gjør sine vurderinger ut fra holdningen om at vi vet hva vi har, men ikke hva vi får. Utfordringen er at det å drive en kommune ikke er en statisk øvelse. Vi har allerede vært gjennom store endringer de seneste årene, og vi står foran enda større endringer i årene som kommer. Høyre mener at det er riktig å delta med de andre kommunene i Follo for å gi innbyggerne reell kunnskap om hva en kommunesammenslåing innebærer.

På Nesodden skal kommunestyret først gjøre et retningsvalg den 4. mai. Dersom kommunestyret går inn for en kommunesammenslåing, er det vedtatt at det skal avholdes en rådgivende folkeavstemning 13. juni. Vi mener at eventuelle forhandlinger med andre kommuner først etter 4. mai vil innebære at Nesoddens ønsker og behov ikke i tilstrekkelig grad blir tatt hensyn til i en mulig avtale. De øvrige kommunene vil på dette tidspunktet allerede ha kommet langt i å avklare seg imellom hvordan oppgavene best skal løses.

Et «nei» til forhandlinger nå og en fortsatt defensiv holdning fra Nesoddens politikere vil i beste fall gi oss en plass nederst ved bordet. Et «ja» til forhandlinger nå vil sikre oss en likeverdig plass i forhandlinger som kan være avgjørende for Nesoddens innbyggere i mange år fremover.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.