Etter i løpet av nærmere 30 år å ha hatt tre forskjellige hunder som jeg daglig har gått turer med her på Nesodden, må man ha meg unnskyldt når jeg nå trenger å komme et lite hjertesukk.

Jeg greier ikke slutte å forundre meg over det jeg opplever som enkelte hundeeieres uforstand. Vi er selvsagt alle stolte over hunden vår. I våre egne øyne er det ikke måte på hvor snill og sjarmerende hunden vår er.

Det er imidlertid ikke gitt at andre turgåere opplever hunden vår på samme måte som vi selv gjør. Jeg skal innrømme at også jeg i utgangspunktet ikke forsto at ikke alle hverken hunder eller mennesker, hadde noe stort behov for å hilse på eller bli kjent med min hund.

Tvert imot har jeg etter hvert forstått og erkjent at hunder som kommer styrtende fram for å hilse og snuse på fremmende mennesker og dyr, ikke nødvendigvis oppleves som å møte en etterlengtet venn.

Tvert imot er det slik at noen mennesker er redd for hunder, noen mennesker synes det er ubehagelig å møte hunder og ganske mange mennesker synes det er ganske uinteressant å forholde seg til hunder. Størrelsen på hunden har i denne sammenheng ingen betydning. Allikevel bør eiere av store hunder være seg dette ekstra bevisst.

For en liten hund som møter en hund som er to til tre ganger større enn den lille hunden, kan det være litt av en prøvelse å måtte forholde seg til den store hunden. Vi kan jo selv tenke på hvor morsomt det ville være å skulle hilse på og «leke» med et menneske som er to til tre ganger større enn oss selv.

Alle i vår familie har etter hvert gått på flere dressurkurs, og forsøksvis lært å holde styr på vår egen hund og å lese de signalene som hunder kommuniserer med. Vi møter dessverre hundeeiere og hunder som totalt overser de signalene vi og vår hund prøver å formidle. Når vi «tar inn» og lar vår hund «gå på plass» ved vår venstre side, bør det være et tydelig signal om at vi ikke ønsker å hilse på møtende hunder. Grunnen til at vi mange ganger ikke ønsker kontakt med andre hunder spiller i denne sammenheng ingen rolle.

Vi kan bare nevne at når vi hadde en liten hund ble den flere ganger overfalt og bitt av større hunder. Når vi nå har en større hund ønsker vi ikke å bidra til kamp eller «lekekamp» med ukjente hunder. Vår hund har dessuten i perioder vært syk, og vi vet ikke helsetilstanden til hunder vi møter.

Et tema som fort kan føre til konflikter, er spørsmålet om båndtvang. Lov om hundehold: «Hundeholderen skal påse at hunden ikke farer mot, hopper på, forfølger eller stiller seg i veien for folk som ikke godtar dette. Har en hund dette for vane, skal den bli holdt i bånd på steder som er åpne for allmenn ferdsel.» I boligområder og områder/veier/stier der det er allmenn ferdsel bør hunden alltid føres i bånd hele året.

Hunder som springer mot ukjente mennesker og andre hunder, er ikke under kontroll. 

Jeg ønsker derfor å oppfordre til følgende:

-Alle som har hund bør ha et visst kjennskap til hva hunder og hundeeiere signaliserer med sin adferd (hundedressur kurs).

-Når hund/hundeier tydelig signaliserer at de ikke ønsker kontakt skal dette respekteres.

-Ha alltid hunden i bånd ved ferdsel i bolig- og turområder.

Hundehold er en stor glede for den enkelte hundeeier. La oss ikke ødelegge denne gleden for hverandre ved skjødesløs eller respektløs oppførsel overfor andre hunder/hundeeiere og turgåere.