Nesodden som foregangskommune innen klima og miljø

Øyvind Solum, ordførerkandidat for MDG, svarer her på et innlegg fra Nesodden Venstre, og håper Venstre også vil slutte opp om en større satsning på klima, miljø og bærekraft fremover.

Øyvind Solum, ordførerkandidat for MDG, svarer her på et innlegg fra Nesodden Venstre, og håper Venstre også vil slutte opp om en større satsning på klima, miljø og bærekraft fremover. Foto:

Av
DEL

LeserbrevMan skjønner det er valgkamp når Gaute Voigt-Hanssen fra Nesodden Venstre anbefaler folk å stemme Venstre i stedet for oss med begrunnelse at utviklingen av Nesodden som foregangskommune innen klima og miljø går saktere enn den burde. Det hadde riktignok vært mer oppsiktsvekkende om Venstre ikke anbefaler velgerne å stemme Venstre, så det er i og for seg greit. At Venstre nå uttrykker utålmodighet er også fint. En del av virkelighetsbeskrivelsen fra Voigt-Hanssen må likevel tilskrives at han ikke har sittet i kommunestyret, og ikke kjenner så godt til hva hans egen kommunestyregruppe har gjort, opp mot hva vi i MDG har gjort.

MDG har gang på gang fremmet vedtaksforslag, og har gjennom spørsmål og innlegg i formannskap, kommunestyre og andre sammenhenger minnet om og dyttet på klima- og miljømål og tiltak. Som Voigt-Hanssen vet har Ap og Høyre sammen flertall i kommunestyret. Da vi gikk inn i et samarbeid med dem etter valget i 2015 var det fordi vi på den måten kunne påvirke kommunepolitikken mer enn vi hadde kunnet ellers. Det har gjort at vi har fått gjennomslag for grønnere krav i byggeprosjekter, at det nå lages klimaregnskap- og budsjett, samt annen miljørapportering, og mye annet. Vi har sørget for at det nå ansettes miljørådgiver nr 2 og en rekke andre tiltak som bidrar til at Nesodden i det minste nå er på god vei, og har lagt grunnlag for et større grønt skifte, særlig hvis Nesoddens velgere gir oss mandat til å fortsette med større slagkraft.

Venstres gruppe har tidvis bare nølende stemt for våre forslag, og sjeldent bidratt til større fremdrift her. Venstre har oftere fokusert på saker som størst mulig privatisering av kommunale barnehager og iblant andre tilbud. For all del, det er mye bra med Venstre, og på tross av uenigheter og forskjellige prioriteringer så vil vi gjerne samarbeide om mye. Hvis Voigt-Hanssen ønsker høyere fokus på klima- og miljø på Nesodden fremstår det derfor som mer naturlig å ta den kampen i eget lokallag, heller enn mot MDG. Om det er slik at den avklaringen allerede er tatt internt, og at Venstre ønsker å prioritere dette høyere fremover så er vi glade for alle som støtter opp under skjerpete klima- og miljøambisjoner, og som etter valget forhåpentligvis konstruktivt vil samarbeide om å utvikle Nesodden som et lavutslippssamfunn og en foregangskommune innen bærekraft. Nesodden har dessverre prioritert dette for lavt gjennom flere kommunestyreperioder. Det arbeider vi for å endre, og vi håper og tror at velgerne ser at det er nødvendig.

Vi tror ikke en ny periode med Høyre og Ap sammen ved rattet er det som legger best grunnlag for et reelt grønt skifte. Nå går vi inn for et samarbeid primært med Ap og SV om å lage et nytt flertall, med en større satsning på klima, miljø og bærekraft, men håper at både Venstre og andre partier i kommunestyret vil støtte opp en større satsning enn før. Brede flertall kan skape mer robust politikk, så vi snakker gjerne med flere partier - og andre aktører utenfor kommunestyret. Nesodden kommune erklærte klimakrise rett før sommeren, noe som forplikter. Det er åpenbart at vi i årene fremover vil oppleve store utfordringer om vi ikke ruster oss bedre enn i dag.

Så blir det en valgthriller hvor store MDG blir sammenlignet med AP og SV. Vi håper på et valgresultat som gir oss best mulig kort i forhandlingene for å få til en betydelig større satsning på klima og miljø – og alle de andre spørsmålene som er avgjørende for å skape en mest mulig god og trygg kommune i årene fremover. Kanskje kan Nesodden etter valget for første gang få en ordfører fra Miljøpartiet De Grønne.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags