Hvorfor straffes innbyggerne på Fagerstrand med betaling for å bruke bil til fritidssysler?

Av
DEL

LeserbrevÅ kjøre bil er av og til nødvendig og ofte innebærer det at en må parkere kort eller lang tid. I byer og tettbygde strøk er det vanlig å betale med begrunnelse at tid for parkering reduseres, det gir flere anledning til å utføre korte ærend og det tvinger flere over på offentlig transport. Å se en entydig begrunnelse for betalparkering fra Nesodden kommune er vanskelig.

I disse dager er det lagt ut dokumenter til høring på kommunens nettsider «Kommunal parkeringsstrategi og parkeringsnorm». I høringsutkast «Parkeringsstrategi» står det (side 13) at man skal beholde ordningen med avgiftsregulering på sentrale parkeringsplasser. I dag er det avgiftsparkering ved Tangen brygge, ved kommunehuset og ved havna på Fagerstrand. Både innfartsparkeringer, parkering ved båthavner og strender ellers på Nesodden er uten avgift.

Regulering ved Tangen brygge og ved kommunehuset er forståelig og må gå inn under hva som er sentrumsnært og kollektivt knutepunkt. Avgiften på Fagerstrand er derimot helt uten begrunnelse fra kommunen. Det er ikke kollektivt knutepunkt (selv om det går en båt innom et par ganger om dagen i sommerhalvåret), det er ikke sentrumsnært ved butikker og det er ikke en gjennomfartvei. Det er en parkeringsplass som i hovedsak dekker behov for bruk av stranda, bruk av båter i havna og fritidsaktiviteter. Likevel er den avgiftsbelagt.

Nesodden kommune utfordres til likebehandling av sine innbyggere. Hvorfor straffes innbyggerne på Fagerstrand med betaling for å bruke bil til fritidssysler og ikke de som bor på Tangen, Fjellstrand eller Hellvik? Hvorfor er de fleste innfartsparkeringer avgiftsfrie? Det er fint med strategi og plan, men den må være helhetlig og gi alle innbyggere de samme betingelser.

Så vil jeg bare informere om at jeg ikke selv parkerer ved havna på Fagerstrand. Jeg bor så nærme at jeg går til stranda og havna.

Eli Drivdal

Fagerstrand

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags