Gå til sidens hovedinnhold

En oppblåst gjeldstrussel

Artikkelen er over 4 år gammel

I formannskapet snakket Adland (H) med alvorlig røst om gjeldstrusselen mot kommunen og nødvendigheten av å spare penger.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det finnes gode grunner for å være urolig for kommunens økonomi, på tross av at Agenda Kaupang sin utredning til kommunestyret sier:«Den finansielle analysen konkluderer med at Nesodden kommune har greie finanser, på tross av lave frie inntekter...»

Det rare er at de virkelige grunnene til bekymring ikke nevnes og bare dårlige argumenter brukes. Påstandene er:

Usannsynlig renteøkning

1: «1% renteøking gir kommunebudsjettet en øking på 13 millioner i økte rentekostnader for kommunen.»

Nå er store renteøkinger lite sannsynlig, men selv om vi får en overraskende renteøking er regnestykket feil:

All gjeld innen vann- og kloakk betales av abonnentene.

De mange millionene i Startlån fra Husbanken må også den enkelte lånetaker dekke.

Gjelda kommunebudsjettet må betale renter og avdrag på er mye mindre. Kostnaden for kommunen med 1% låneøking er rundt 7 millioner i året.

En svært tynn begrunnelse for at vårt budsjett må ha et overskudd på 28 millioner i 2017.

Husleia betaler

2: «Vi skal investere 390 millioner de neste 4 årene og må spare for å klare dette».

Mesteparten av lånene vi må ta er for å finansiere msorgsboliger som kommunen skal bygge og leie ut.

Det skal i all hovedsak betales av husleia.

Riktignok klarer kommunen å bygge så dyrt (OPS-prosjekt - Offentlig-privat samarbeid som betyr subsidiering av private utbyggere) at kommunen de første årene må bidra litt til renter og avdrag – beregnet til 2,2 millioner årlig.

Misforstått om lån

Ut over investeringer i boliger og innen vann- og kloakk har flertallsforslaget ikke større investeringer enn det som vi nedbetaler i avdrag.

Som argument for å måtte spare 28 millioner årlig er planlagte låneopptak i beste fall misforstått.

Argumentene for «sparekampanjen» som nå drives med resultat at det kuttes alvorlig i kommunens tilbud holder ikke mål.

Den virkelige trusselen

mot kommunens evne til å levere gode velferdstjenester er mulig fallende skatteinntekter.

To ting truer skatteinntektene:

Økende arbeidsløshet som nå ser ut til å komme i Norge også.

Kampanjen for skattelette for næringslivet og rikfolk. I regjering har H/Frp kastet store penger etter rikfolk som kunne gått til velferd.

På Nesodden handler det om tiltak som nedskjæringsalliansen har strøket av budsjettet:

Skoleutbygging på Myklerud og Nesoddtangen

Nytt sykehjem

På driftsbudsjettet bl.a. eldreomsorg og et forebyggende arbeid blant ungdom m.m. (Se egen artikkel om nedskjæringene)

Jo mer du kutter i kommunal virksomhet jo lettere er det å redusere statlige overføringer. Her tar Nesodden ledelsen i å støtte regjeringen Solberg med nedbygging.

Adland og nedskjæringsalliansen (H, AP og MDG) viser tydelig at privat luksus er viktigere enn gode fellesskapsløsninger. Du kan akseptere det, eller velge dem bort.

Rødt

Geir Christensen

Kommentarer til denne saken