Er Barnevernet rigget for dagens utfordringer?

Jørn G Bertelsen, Kommunestyrerepresentant Nesodden Høyre.

Jørn G Bertelsen, Kommunestyrerepresentant Nesodden Høyre. Foto:

Av
DEL

LeserbrevHar vi et barnevern som sikrer gode tjenester?

Vi ser i nyhetene at norske barnevernssaker, 35 i tallet, blir tatt opp til behandling i Menneskerettsdomstolen i Strasbourg.
Flere av sakene gjelder forhold hvor det har vært små kommuner med få ressurser tilgjengelig for å ivareta så kompliserte og krevende saker som f.eks. tvangsadopsjon eller å bli fratatt foreldreretten. I tillegg til at nærhet til de berørte kan bli en faktor som virker inn.

I målinger innen barnevernstjenester i Kommunebarometeret kommer Nesodden kommune ut på 353. plass av 423 kommuner. På Nesodden hører vi stadig at det blir mer krevende å få gode løsninger innen barnevernet, både med hensyn til barna det gjelder og de ressursene som er tilgjengelig. I avdeling for Barn, Unge og Familie (BUF) er det i Nesodden kommune 2,7 stillinger med fagutdanning. I Sammenlignbare kommuner i Norge er det i gjennomsnitt 4,4 stillinger. Samtidig har antall barnevernssaker økt med 12 % fra 2017. I det daglige oppstår krevende situasjoner hvor saksbehandlere møter de involvert på butikken eller i andre dagligdagse sammenhenger.

I Nesodden Høyre mener vi det er på tide å løfte blikket og se oss rundt for å finne måter å løse disse utfordringene på. I Oslo-regionen kjemper vi på linje med alle de andre kommunene om samme kompetanse, noe som gjør rekruttering krevende.
På samme tid vil flere av våre nabokommuner ha samme utfordring med nærhet ovenfor de berørte i disse sakene, og kan ha en fordel av å etablere bredere kompetansemiljøer, som også fordeler seg geografisk i regionen.

På denne måten vil det være grunnlag for å få god kompetansebase, erfaringsutveksling og profesjonell avstand til sakene som skal behandles.

Dagens barnevern gjør en fantastisk jobb, men har ovenstående rammer som forutsetninger for sitt arbeid. Det er samme rammer som det blir referert til i Strasbourg. Ingen forestilte seg at Norge skulle bli dømt i Menneskerettighetsdomstolen, men det ble man altså. Er tiden inne for å løfte blikket?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags