Ønsker at kommunen skal søke å bli med på et prøveprosjekt med statlig finansiert eldreomsorg

Av
DEL

Leserbrev87 år gamle «Vera» har fått brev fra hjemmesykepleien, forteller Amta.
Grunnet ferieavvikling vil det være redusert praktisk bistand i fire uker, står det i brevet.
Det betyr at hun og 222 andre, som også har vedtak om praktisk bistand, risikerer en hel sommer uten hjelp til å vaske gulvene og å bytte sengetøy.

Dette kan hjemmehjelpen gjøre fordi kommunen er den eneste tilbyder av tjenesten på Nesodden.
Hun tror også at mange ikke tør å protestere og legge seg ut med kommunen.
De er livredde for å miste det de allerede har, sier hun.

For FrP er det de eldre som står i fokus.
Ikke om arbeidet utføres av kommunen, ideelle eller private firmaer.
Det viktigste er at de eldre selv kan velge den leverandøren de ønsker og som de mener
gir den beste servicen.
Derfor bør kommunen innføre fritt brukervalg!
Da ville det bli konkurranse om å utføre oppgavene og er ikke Vera fornøyd med den service hun får fra kommunen, kan hun fritt velge en annen leverandør.

Men det er en offentlig oppgave å finansiere eldreomsorgen.
En god eldreomsorg skal ikke være avhengig av en god eller dårlig kommuneøkonomi.
FrP vil derfor at staten skal overta ansvaret med å finansiere eldreomsorgen.
Nesodden FrP ønsker at kommunen skal søke å bli med på et prøveprosjekt med statlig
finansiert eldreomsorg, et prosjekt som også er lansert av Fremskrittspartiet.

Hans Birger Nielsen
Nesodden FrP

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags