Politisk klargjørende om likestilling

Av
DEL

InnsendtInnbygger Trygve Heyerdahl avlegger Nesodden Arbeiderparti nok en visitt i Amta 3. april. Leserinnlegget er mindre fargerikt om oss som stiller til valg enn vanlig. Dette gjør det enklere å svare.

Nesodden Arbeiderparti ser ikke høstens endring i abortloven som marginal. Loven uttrykker en grunnleggende rettighet, nemlig kvinners råderett over egen kropp. Viljen til å forhandle denne vekk i bytte mot en forsterking av regjeringsplattformen uttrykker en politisk forskjell mellom oss og Høyre. Heyerdahl ber om bekreftelse på om Nesodden Arbeiderparti virkelig innstiller på utredning av tidlig ultralyd, svaret er ja. Så er vi vel delvis enige om kontantstøttens effekt på arbeidslinjen (ettersom Heyerdahl mener vi har «delvis rett»), men skiller fullstendig lag i synet på nytten av integreringstiltak i forhold til passiviserende kontantbidrag. Det stemmer ikke at «disse kvinnene» ikke får jobb, og nærmest må velge mellom kontantstøtte og NAV-kø. Snarere viser tall fra IMDi at tiltak som Jobbsjansen har ført 60 prosent av deltakende innvandrerkvinner ut i jobb eller utdanning. Dette er folk som tidligere var hjemmeværende. 40 prosent av deltakerne forsørger seg selv etter programmet, mot bare én prosent før. Heyerdahl mener likestillingseffekten av fedrekvoten «antakelig» er overdrevet, vi ser motsatt på det. Riktignok er den p.t. vanskelig å bevise, men dette er samfunnsvitenskap i sanntid. Kvoten gjør at menn som ellers ikke ville ha gjort det, tar permisjon med ungene sine. Lønnsulikhet og manglende likestilling er seige strukturer, og for Nesodden Arbeiderparti feirer vi gjerne oppnåelse av viktige delmål på veien mot et likestilt samfunn.

Personlig deler jeg i Heyerdahls glede over alle de som har klart å kombinere omsorg for egne barn med en vellykket karriere.

Regjeringen har gitt Norges rikeste millioner, og da mener jeg faktiske millioner, i skattekutt. Samtidig opplever vanlige barnefamilier at barnehageprisene har økt mer enn skattekutt. Det skumle med det er at en kombinasjon av høyere barnehagepriser og fortsatt kontantstøtte er dobbelt uheldig for de kvinnene og barna som mest av alt hadde trengt å komme ut i jobb og barnehage.

Arbeiderpartiet er et rettferdighet og likestillingsparti, Heyerdal må gjerne kalle meg oppblåst, men jeg er stolt av å bry meg.

cathrine kjenner Forsland

Arbeiderpartiet

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags