At rådmannen på Nesodden, på bestilling fra flertallspartiene AP, H og MDG, foreslår å legge ned driften av Nesoddtangen gård for å nå en anbefaling om tre prosent overskudd på budsjettet, virker oppsiktsvekkende uansvarlig og tankeløst.

Dagsenteret ved Nesoddtangen gård gir et sosialt tilbud til mennesker med psykiske lidelser, mennesker i livskriser og mennesker som har behov for støtte, sosial kontakt og stimulering i hverdagen. Det argumenteres for at kuttene kan gjøres fordi tilbudet som gis ved gården ikke er lovpålagt. Javel, ja.

Så kommunens politikere velger altså å legge vekk de samfunnsmessige og moralske forpliktelsene de har for sine innbyggere, de velger altså å ofre et av de viktigste samlingspunktene for de som virkelig trenger et sosialt møtested på Nesodden, til fordel for et kunstig krav om overskudd i budsjettet fordi det ikke er lovpålagt å drive tilbudet?

Mer hjerteløst og upolitisk kan man ikke få det. Kjære politikere, dere er satt til å tjene folket - ikke profitten. Skam dere.