Klimatilpasning og vannsikkerhet må prioriteres mer

Av
DEL

LeserbrevEnda en forskningsrapport om hva som er sannsynlig vær de nærmeste årene slår fast at vi må regne med fortsatt stigning i gjennomsnittstemperaturer, og mer ekstremvær. Vi bør altså forberede oss på at det de kommende somrene kan bli vel så store utfordringer med tørke som i år. Også på Nesodden haster det dermed med å gjøre tiltak for å sikre drikkevann til innbyggerne, foruten styrkning av vanningskapasiteten. Det siste kan kanskje gjøres med systemer for oppsamling av regnvann og gråvann, foruten at det muligens bør bores etter flere brønner eller lages nye drikkevanns- eller vanningsbasseng. I det minste må mulige tiltak vurderes. 

Selv om enkelte kommuner har det verre enn oss, lekker store deler av vannet vårt fra sprukne, dårlige rør og forsvinner før det kommer frem. Dette har vi ikke råd. Selv om det er dyrt å oppgradere infrastruktur for vann, kan det lett bli dyrere å la være, eller å vente for lenge. Vi må derfor se om dette arbeidet kan fremskyndes. 

Vi må også være forberedt på stormer med store nedbørsmengder med flom og overvann. Ikke som noe som kanskje kommer for neste generasjon, men som noe som like gjerne skjer i år, og fortsetter å forsterke seg år for år.

Mest grunnleggende er at vi trenger en større satsing på klimakutt om vi skal sikre et trygt samfunn fremover. Noen fremstiller klima og miljø som sektorinteresser. Sannheten er at det er uansvarlig å ikke gjøre mer enn det som er igangsatt til nå, om vi skal skape og opprettholde et bærekraftig samfunn som sikrer rimelig trygghet, valgfrihet og velferd.

Uansett kommer vi ikke utenom at et større fokus på klimatilpasning er nødvendig, om vi skal sikre mennesker og verdier, vann og mat og infrastruktur og et fungerende samfunn. Dessverre er det slik at selv med større kutt i klimagasser er det allerede sluppet ut så mye at klimaendringer med mer ekstremvær vil forsterke seg fremover.

Vi er glade for at vi får nye medlemmer som vil være med å legge grunnlaget for en tryggere fremtid, og håper på et sterkt valgresultat i lokalvalget neste høst. Så ta kontakt om dette kan være noe for deg, selv om du kanskje hittil ikke har sett for deg at du skulle bli med i noe politisk parti! For å løse utfordringene vi står overfor går det likevel ikke an å vente på dette, så vi håper og tror at flere partier ser at en større satsing er overmoden, og at ingen er tjent med at dette skal seile i flere år til. Senest som en del av budsjettbehandlingen senere i høst trenger vi vedtak som virkelig monner. 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags