Sak i Amta om ansatte på Nesoddtunet som raser over arbeidsforholdene

Av
DEL

LeserbrevVi har registrert at det den 26.07.19 er publisert en sak i Akershus Amtstidende om at ansatte på Nesoddtunet raser ang. arbeidsforholdene.

De ansatte vi har vært i dialog med peker på at det er krevende og stor arbeidsbelastning på Nesoddtunet, men de aller fleste sier at de trives og har det bra på jobb.

Når det kommer til bemanningen generelt på Nesoddtunet, så får vi tilbakemeldinger om at det komplekse sykdomsbilder hos enkelte pasienter. Det utløser mer krav til observasjoner og dokumentasjon enn det var for bare noen år tilbake. Dette krever mer av de ansatte. Det har vist seg å være utfordrende å rekruttere sykepleiere over flere år, og her må det settes inn tiltak for å sørge for at det er forsvarlig bemanning til alle døgnets tider, både med fagarbeidere og høyskoleutdannete. I tillegg er det viktig at det skal sikres et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for de ansatte.

Det kan i saken Amta har presenterer oppfattes som om tillitsvalgtapparatet og vernetjenesten ikke er til stede på Nesoddtunet. Dette vil vi få påpeke at de så absolutt er. Det avholdes jevnlige medbestemmelsesmøter med virksomhetsleder på arbeidsplassen hvor saker som angår de ansatte står på agendaen. Her kan de ansatte selv spille inn saker til sine representanter. Disse møtene tar opp bl.a. utfordringer i arbeidsmiljøet og sakene løses på lavest mulig nivå i et samarbeid mellom tillitsvalgtapparatet, vernetjenesten og ledelsen. Skulle det være saker som ikke kan løses lokalt på arbeidsplassen, blir vi kontaktet og saken blir løftet høyere opp i systemet.

Det at enkeltansatte opplever at det har etablert seg en fryktkultur for å melde fra om kritikkverdige forhold er svært alvorlig, og derfor vil vi følge det videre arbeidet tett og sørge for at våre tillitsvalgte og verneombud blir inkludert og involvert i prosessen videre. I et så stort arbeidsmiljø må det påregnes at det er behov for å ta noen grep. Vi mener derfor at arbeidsgiver i samarbeid med vernetjenesten og tillitsvalgtapparatet kartlegger og finner gode tiltak for å jobbe videre med å forbedre dette. Vi har begge vært i dialog både med ansatte, tillitsvalgte, verneombud og ledere i alle nivåer og opplever å møte vilje til å jobbe videre med denne saken.

De ansatte på natt har ansvar for rundt 120 pasienter med varierende behov for tilsyn gjennom natten, dette har vist seg å være utfordrende med dagens grunnbemanning. Hovedtillitsvalgt for Fagforbundet og Hovedverneombud har fulgt prosessen med kartleggingen og utarbeidelsen rapporten som tar for seg forholdene rundt organisering av natt-tjenesten. Rapporten som er utarbeidet er tenkt brukt i den kommende budsjettprosessen, dette arbeidet støttes av både de tillitsvalgte og verneombudene.

Vi opplever at det har vært bred involvering i denne prosessen, der de ansatte på natt har fått muligheten til å belyse sin egen arbeidssituasjon. Vi var begge til stede under møtet der rapporten ble presentert for de ansatte på natt. Her opplevde vi at de ansatte fikk god informasjon om arbeidet videre rundt deres arbeidssituasjon. De fikk derimot ikke presentert en endelig avgjørelse på hvordan dagens bemanning skal løses, dette oppfattet vi at skapte noe frustrasjon blant de frammøtte.
Veien videre blir å kartlegge hvor omfattende denne saken er, og hvordan vi i fellesskap skal håndtere den slik at alle ansatte på Nesoddtunet kan føle seg trygge på at de blir ivaretatt, sett og hørt.

Silje Lunde og Siv K. Kristoffersen
Hovedtillitsvalgt og Hovedverneombud
Fagforbundet Nesodden og Nesodden kommune
 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags