Foreldregruppa i Heer Barnehage ber politikerne om å verne om barna i spørsmålet om å midlertidig flytte Bilitt barnehage til Heer

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

InnsendtI Amta tidligere denne uken kunne vi lese om en engasjert foreldregruppe i Bilitt Barnehage som ønsker å bevare barnehagen på Bilitt. Foreldregruppa i Heer Barnehage støtter dette! Med dette leserinnlegget vil vi redegjøre for hvorfor modulbarnehage ved Heer skole er et dårlig forslag for barna.

Forslaget berører 400–450 barn i barnehagene og på skolen, og gjør oppvekstmiljøet deres vesentlig dårligere enn i dag. Vi finner det merkelig at kommunen foreslår dette kun en måned etter at ny kommuneplan ble vedtatt. I kommuneplanen kan man lese: «Høy andel eldre og lave fødselstall i Frogn gir stadig mer fødselsunderskudd utover i perioden. For Frogn er det derfor et mål å gjøre oss mer attraktive for barnefamilier og unge. For å få dette til er det vesentlig å opprettholde og videreutvikle levende, trygge og inkluderende oppvekstmiljø, og barnehage – og skoletilbudet.»

LES AMTAS SAKER HER:

Det er flere forhold som gjør at vi mener dette forslaget ikke til støtter opp under den nylig vedtatte kommuneplanen:

1) Uteområder i barnehagen

Forslaget bryter med Kunnskapsdepartementets veileder for utforming av barnehagens utearealer, da det medfører at barna ved Heer Barnehage vil ha langt mindre uteareal enn veiledningen krever. Videre står det i rammeplanen for barnehage at «Barnehagen skal være en arena for daglig fysisk aktivitet og fremme barnas bevegelsesglede og motoriske utvikling»

Heer barnehage er allerede en stor barnehage, med nesten 90 barn. Dersom uteområdene skal benyttes av ytterligere 40–50 barn, vil barnehagen få vesentlig dårligere vilkår til å ha fokus på dette.

2) Trafikktrygghet og parkering

Dersom kommunen velger å legge modul-barnehagen ved Heer skole ivaretas ikke trafikktryggheten til barna. Løsningen bryter også med Kunnskapsdepartementets Veileder for utforming av barnehagens utearealer når det gjelder parkering. I veiledningen står det: «Sikkerhet, orden og oversiktlighet bør kjennetegne adkomstarealene til en barnehage. Tydelig og enkelt kjøremønster skal forhindre rygging og feilparkeringer». Barnehagens parkeringsplass har liten kapasitet i dag, og trafikktrygghet på parkeringsplassen har vært gjenstand for diskusjon på flere SU-møter. Det har ved flere anledninger oppstått farlige situasjoner som følge av at parkeringsplassen er overfylt og biler er tvunget til å parkere utenom oppmerkede plasser. I nytt forslag halveres parkeringsplassen, samtidig som belastningen økes vesentlig med 40–50 nye barn og flere ansatte.

3) Skolevei

Heer Allé er ikke dimensjonert for dagens trafikkbelastning, og med økt trafikk vil dette ikke være forsvarlig. Veien er ikke dimensjonert for trafikk i begge retninger, og spesielt om vinteren er veien vanskelig å ferdes på for de myke trafikantene. Heer Allé er også skolevei for mange av skolens elever, og trafikksikkerheten bør derfor vektlegges særskilt. Ref. Kommuneplan, samfunnsdelen 2019–2031 (vedtatt 8.4.2019): «Vi tilrettelegger for at barn og unge skal sykle og gå til skole og aktiviteter, både for trafikksikkerhet, helse og klima og miljø».

SU ved Heer Barnehage har tidligere sendt et brev til kommunen og politiske ledere i samtlige partier. Vi er glade for at vi har mottatt svar fra Senterpartiet og Høyre om at de ikke kommer til å støtte forslaget om modulbarnehage ved Heer Skole. Det er videre gledelig å lese i Amta at også Venstre er mot. Nå håper vi de øvrige politiske partiene også tar barn og unge på alvor og at Frogn kommune finner en bedre løsning for midlertidig plassering av Bilitt barnehage enn Heer skole. 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags