«Økolandsby»- bærekraftig prosjekt på Skoklefald?

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LeserbrevEntreprenørfirmaet Filagos mål er å utvikle et bærekraftig bo- og livsstilsprosjekt på Skoklefald. Området de har pekt seg ut er regulert som et LNF område.

Vi må begynne med å spørre hvorfor dette området er regulert som LNF. Regulering foretas av politikerne basert på faglige vurderinger. Dersom man skal omgjøre dette må forutsetningen for disse vurderingene ha endret seg. Har de det?

LNF står for Landbruk- Natur og Friluftsliv. Dette området består av mark, skog og landbruksareal. Filago ønsker bygge seg innover i randsonen her. Husene fremstår som miljøvennlige, men enhver nedbygging av skog og mark fører til større klimautslipp mens bevaring , derimot, gir klimagassopptak og lagring. Det vil derfor aldri være miljøvennlig å bygge.

Selvsagt må folk få flytte til kommunen vår og det å bygge miljøvennlig er et godt utgangspunkt for å møte befolkningsvekst. Vår skepsis ligger i hvor dette skal skje når det allerede er andre områder regulert for nettopp boligbygging. Det er også bekymring over infrastruktur som kan håndtere en slik vekst.

Nesodden ligger i et pressområde. Vi er nødt til å ta solidarisk ansvar for det. Vi trenger sosial boligutvikling. Det er et stort behov for et differensiert boligmarked slik at unge kan etablere seg og eldre kan få livsløpstandard.

Dessverre er det likevel slik at befolkningsvekst koster. Tilflytting av folk bidrar ikke til økonomisk verdiskapning, men krever lovpålagte tjenester til fler; barnehage, skole og sykehjem. For å nevne noe. Kommunens underskudd vil etter hvert måtte dekkes av økte skatter.

Filago presenterer følgende:

Et prosjekt med 110 – 500 boliger. Legger man til grunn gjennomsnittsfamilie med 2 barn (Vi har i snitt noe høyere) betyr dette en befolkningsvekst på 400 – 2000 pers hvor 50 % er barn som trenger barnehage og/eller skoleplass. Berger skole med 350 elever har, som de andre skolene, et kapasitetsproblem allerede.

Transport : " Det kan legges til rette for en bilfri livsstil, boligområdene kan være bilfrie med parkering i ytterkant av området". I realiteten kan ikke kommunen pålegge folk å ikke kjøpe seg bil og det vil statistisk sett bli 1- 2 bil pr. husholdning.100 - 1000 flere biler med de utslipps- og parkeringsutfordringer det medfører.

Kommunen har allerede i dag store utfordringer med fulle innfartsparkeringer.

Kommuneøkonomisk er dette ikke bærekraftig.

Energi: " Svært god isolasjon og effektiv vedovn besørger mye av den nødvendige oppvarmingen"

Etter NS isoleres alle nye hus "svært godt". Vedfyring er sikkert hyggelig, men ikke miljøvennlig sammenlignet med elektrisk oppvarming, det gir svevestøv, metangassutslipp og er klimanøytralt om 70-120 år (i følge norsk institutt for bioøkonomi), når karbonutslippene fra fyringen igjen er tatt opp i naturen.

Dette blir det vi kaller " å pynte brura", for ved å putte "øko" foran landsby i navnet forsøker de å framstille utbygging av Nesoddmarka som sjarmerende og dermed lettere å "selge inn» til de "alternative Nesoddenbeboerne".

CO2 avtrykket for dette boligprosjektet vil være vesentlig og kompenseres ikke ved "svært god isolasjon", hageparseller med økologiske grønnsaker eller frittgående høns.

Når politikerne nå skal drøfte saken ber vi om at de går tilbake til den vurderingen de foretok den gang det ble besluttet å verne Nesoddmarka og området ble regulert som LNF. Gå tilbake til de kloke tankene og den faglige vurderingen som den gang lå til grunn for den politiske viljen.

Vi ber politikerne henvise Filago og andre entreprenører til å foreslå prosjekter i de områdene som er regulert for boligbygging og at vern av LNF opprettholdes. Vi ber om at de ikke blir blendet av "økolandsby" som konsept under dekke av å være bærekraftig.

Marka tilhører oss alle. Den utnyttes særdeles godt i dag med både idrettsarena, lysløyper, ride - og turstier. En stor grønn lunge sentralt i kommunen vår, til glede for barn og voksne. Bevar dette.

Så tilbake til spørsmålet innledningsvis. Hva har endret seg siden området ble besluttet vernet?

Ingenting.

En aktør ønsker bygge der. Det er ikke vanskelig å forstå. Det er sikkert mange aktører som ønsker bygge i LNF-områdene våre dersom vi åpner for det. Flotte arealer i en kommune, kjøpt rimelig nettopp pga reguleringen og de begrensninger den medfører med et enormt profitpotensiale ved omregulering. Filago sitt overordnete mål, uavhengig av innpakning, er enkelt; De vil tjene penger. Forståelig det, men endrer ikke begrunnelsen for tidligere regulering.

Vi sier ja tilrettelegging for nødvendig befolkningsvekst og sosial boligbygging. Vi sier ja til utbyggere med kreative løsninger. Men, vi sier først og fremst ja til bevaring av LNF og god kommuneøkonomi. Det er fullt mulig å gjøre begge deler bare man planlegger godt. Det er politikerne som bestemmer, ikke Filago.

Yvonne Schilling (jurist) og Kristine Grimsrud (forsker innen miljø-økonomi)

Derfor skal vi ikke «snikutbygge» Nesoddmarka

En økolandsby på «Statoil-tomta» tror jeg kunne bli et fantastisk prosjekt

Mere «reklame» for økolandsbyer 

Feil fra Rødt

Slik ser økolandsbyen ut i Hurdal – slik kan det bli på Nesodden

Utbygging i marka – økologisk framskritt eller «Grønn» naturødeleggelse 

Yvonne Schilling og Kristine Grimsrud

Innbyggere

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags