Reklamen for boligprosjektet på Skoklefall

Her er området vi diskuterer

Her er området vi diskuterer

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LeserbrevJeg takker Fredrica Miller for faktisk å ta fatt i spørsmålene mine rundt utbyggingsplanene på Skoklefall. Vi trenger seriøse debatt.  Her kommer litt oppfølging.

1. Området er i dag Ingen friluftsområde?

Først må du svare ut hvilket område dere søker omregulert. I reklamebrosjyren er hele området nedenfor lysløypa mellom Berger og Flaskebekk tegnet inn. Lysløypa er antakelig Nesoddens mest brukte sti/løype med mye lek i skogen knyttet til det.

2. Utilgjengelig hogstfelt? 

Det  utilgjengelige hogstfeltet er miljøkriminalitet. Ketil Johansen snauhoggede et stort område i 2009 og har ikke nyplantet og ryddet i løpet av tre år som loven pålegger ham. Det er en vanlig metode for å omgå frilufts- og miljøhensyn når det kommer til byggesøknader. Det må være litt pinlig for et miljøprosjekt å gjemme seg bak slikt. Fra lysløypa gjennom dette området forbi Heia barnehage, gjennom Skoklefallskogen til Tangen sentrum bør skiløypa og tursti gjenreises. Fint om dette arbeidet kunne få støtte.

3. Økte klimagassutslipp

Politikerne har vedtatt at Nesodden skal vokse med 100 boliger i året - skriver du. Ja, og jeg har telt eksisterende boligprosjekter på Nesodden til over 4000 boliger. Så for å nå dette målet kan utbygging på Skoklefall vente til etter 2060. Spørsmålet om denne ensidige satsingen på boliger, som også Skokleutbyggingen er, vil øke pendlingen og klimagassutslippene og bidra til miljøødeleggelser går du utenom.

4. Er det lettest å åpne for turveier og tilgang til marka gjennom ubebygd eller bebygd område?

Det er selvfølgelig mulig å regulere tilgang gjennom et boligområde. Men svært mange av stiene vi har blir ved store utbygging faktisk stengt. Det skjer ofte med de beste hensikter. Jeg hadde avtale med naboer om å unngå gjerder. Men så var det hunden som trengte innhegning for å kunne gå ute. så var det.... Nå er det gjerde på tre sider og tuijahekk på den fjerde.

For tilgangen til marka sin del - er det ikke tryggest å la område være ubebygd?

5. Hva egner jorda seg til?

Miller skryter med rette av økologisk bruk av jorda. Men hun svarer ikke på spørsmålet - hva kan jorda brukes til slik den er nå? Får du noe mer enn bringebær til å vokse i parsellhagene på 82 mål?  Dessuten, er det å redusere arealet til korndyrking god miljø- og samfunnspolitikk? Vi klarer som kjent ikke å dyrke nok korn. Hadde det ikke vært mer naturlig å kaste øynene på de mange jordene som står i fare for å gro igjen på Nesodden?

6. Så var det det andre ubehagelige spørsmålene du ikke svarte på: Hvor skal all følgevirksomhet av inntill 600 boliger plasseres? Hvis dere ikke svarer på det så blir det fort den dyrkbare jorda som går. Og hva skiller boligprosjektet fra moderne miljøvennlig utbygging som kan gjøres hvor som helst?

Les mer om debatten i denne saken:

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags