OMRÅDEPLAN DRØBAK

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

LeserbrevForvaltningen av Gamle Drøbak bør i framtiden skje på en slik måte at vår kulturarv sikres og at byen vår fortsetter å være en attraktiv turist- og ferieby. Samtidig må Drøbak være et godt sted å bo og leve i.

Hageanleggene på Prestegården og i Tranga 8 bør bevares som de helhetene de er og det bør ikke åpnes for fortetting. Begge disse hagene med tilhørende bebyggelse har stor verdi. Karakteristisk for historiske hager er hagens egenart utviklet ut fra tidens krav i form, anlegg og med et mangfold av historiske planter og i samspill med bebyggelsen. Slike hager, kombinert med gamle hus, danner verdifulle kulturmiljøer som bør bevares. Det er ikke mange slike store hager igjen i Drøbak.

- Stinettet og snarveiene bør opprettholdes, vedlikeholdes og sikres i Drøbak for framtidige generasjoner. De har svært lett for å gro til og bli gjort utilgjengelige for allmennheten.

- Å gjøre det attraktivt å sykle og gå i Gamle Drøbak er en viktig strategi, også i et helseperspektiv.

- Det er ikke nødvendig å gjøre Bankløkka om til park. Ved å virkeliggjøre intensjonene i Forvaltningsplanen for Badeparken kan vi sikre et betydelig parkområde i sentrum av Gamle Drøbak.

- Badehusgata er god nok som kyststi som den ligger. Så langt det er mulig bør ekspropriasjon unngås.

- Universitetets biologiske stasjon må gis utbyggingsmuligheter som er gode nok for fortsatt drift. Det foregår en oppgradering av den fredede Biologen. Dette arbeidet og oppgradering av Tollboden-bygningen er planlagt fullført i 2017. Universitetet i Oslo vil prioritere oppføring av nybygg ved Biologen. Behovet er moderne våtlaboratorier i en grunnetasje og en spesialutrustet øvre etasje for forelesninger og undervisning.

Aasmund Elmar Berg

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags