Vi er kun delvis enig i fylkesrådmannens forslag til innsigelser

Foto: Tora Lind Berg

Foto: Tora Lind Berg

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Frogn Høyre:Høyre, Senterpartiet og Fremskrittspartiet har lest fylkeskommunens forslag til innsigelser til områdeplanen. Noen punkter er gode innspill, som vi vil ta med oss i det videre arbeidet, men ikke alle. Vi har derfor sendt fylkesutvalgets medlemmer våre vurderinger slik at disse skal være kjent når de behandler sin sak 6. juni.

Innledningsvis har vi gjentatt at hovedmålet i den nye planen er å bevare Gamle Drøbaks særegne visuelle inntrykk og egenart. Innenfor denne rammen bør imidlertid den enkelte huseier få mulighet til å tilpasse sin bolig til moderne bostandard og funksjonelle behov. Dette vil sikre at Gamle Drøbak fremstår som i dag, samtidig som det blir mulig til å velge funksjonelle løsninger innenfor et normalt prisnivå. Vi mener dette vil bidra til høy trivsel og bedre vedlikehold av eksisterende bebyggelse.

Fylkesrådmannen trekker frem tre utfordringer som ligger til grunn for de konkrete innsigelsene. For det første mener han at fylkeskommunen ikke er sikret mulighet til å følge opp sitt ansvar.

I planforslaget står det at alle vesentlige endringer av kulturminner oppført før 1850 skal oversendes regional kulturminnemyndighet. Utover dette er det kommunens kulturminnefaglige sakkyndige som skal avgjøre hvilke saker som skal oversendes, men med en klar forventning om at dette omfatter alle saker av prinsipiell betydning.

Hvorfor fylkesrådmannen mener dette er utilstrekkelig skyldes nok at fylkesrådmannen mener at kulturminneverdiene ikke er tilstrekkelig ivaretatt i planforslaget.

Fylkesrådmannen ønsker ett strengere vern, mens vi på vår side ønsker en oppmykningen av reglene i planområdet. Her er det en klar interessekonflikt mellom antikvariske faglige vurderinger og lokalpolitiske prioriteringer.

Les også: Områderegulering for Gamle Drøbak - Underskriftskampanje

Vi mener behovet for vern er et av flere momenter som skal ivaretas for å sikre at Gamle Drøbak forblir et attraktivt bo- og besøksområde. Etter vårt syn gir planforslaget en god balanse mellom behovet for vern og den enkelte huseiers mulighet til funksjonelle løsninger.

Fylkesrådmannen mener videre at flere av bestemmelsene er uklare. Det har vi forståelse for. De foreslåtte bestemmelsene gir større rom for skjønn. Dette skal imidlertid klargjøres i veilederen som skal utarbeides til planen.  Dette blir dermed et svært viktig arbeid som krever en god prosess mellom administrasjonen og politikerne.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags