Forsvaret er ikke kjent for runde kanter eller smidighet. Det ligger i deres mandat å være firkantet, slik må det nødvendigvis være i en så viktig rolle i Norge. Kommandant Stein Erik Kirknes har utført sin jobb på Oscarsborg på en utmerket måte. Som lokalavis har vi opplevd en mann som med brennende engasjement har tatt kontakt for den minste lille ting. Han har representert Forsvaret og Oscarsborg på en utmerket måte, også ved å vise smidighet og runde kanter. Han kjenner Oscarsborg og Drøbak godt, og har lagt til rette for mye aktivitet på borgen.

Når han i dagens avis gir uttrykk for at han kunne tenke seg å fortsette i stillingen må vi si oss enige med ham. Det ønsker vi også. Ikke til forkleinelse for ny kommandant, som sikkert vil gjøre en utmerket jobb. Men vi lurer på om ikke den beste løsningen i dette tilfellet ville vært å la reglementet ligge, og la Kirknes fortsette, slik han selv ønsker. Motiverte ansatte er den beste gaven en arbeidsgiver kan få, og Kirknes har hvert år bevist at han har både engasjement og handlekraft.

I tillegg til handlekraft er han en veldig trivelig mann som mange i Frogn snakker varmt om. Amta vil med dette takke kommandanten for at har sørget for å holde Oscarsborg levende, og bidratt til mange opplevelser både for oss som bor her og tilreisende. Han har helt rett når han sier at Oscarsborg er en uslipt diamant med utviklingsmuligheter. Vi håper neste kommandant viser det samme engasjementet, slik at vi fortsatt har gode opplevelser til gode i årene som kommer.