Ærlig talt, Rasmus Hansson, synes du ikke vi har nok forbud i landet vårt?

Forbud som, med respekt å melde, fremstår som latterlige og unødvendige.

Jeg har tilbragt helgen i sjøkanten, og speidet etter vannscooterne, som blir fremstilt som en pest og en plage. Jeg har brukt kikkert, og har "dekket" farvannet fra Slemmestad i sør til Huk i nord, og har i løpet av to dager klart å telle tre (3) scootere. 

To av scooterne befant seg på "skyggesida" (Asker og Bærum) midtfjords og med følgebåt, den tredje holdt stø kurs nordover, midt i skipsleia utenfor Ildjersflu. Hvor mange ribber og andre hurtiggående, støyende, og forurensede fartøy som har passert Søndre Flaskebekk brygge vet jeg ikke, men mange har kjørt langt innafor lovlig grense, og altfor fort.

Vi trenger ikke flere forbud i landet vårt Rasmus Hansson, vi trenger respekt og lydighet til de lovene og reglene vi har allerede. Pluss toleranse ovenfor mennesker som har andre syn og interesser enn de vi har selv. Sammen skaper vi det gode liv, ikke hver for oss. God sommer til alle som ferdes på, og ved sjøen!