I år kan lyden av bølgeskvulp og måkeskrik bli overdøvet av vannskutere i høy fart i Oslofjorden. Den 18. mai opphevet regjeringen vannskuterforskriften, og åpnet for råkjøring helt inn ved strender og svaberg.

Regjeringen argumenterer med at folk må få bruke de fartøyene de selv vil, uten at Staten skal blande seg inn. Problemet er at resten av oss vil miste friheten til å ferdes i stille natur eller dra på stranda og i skjærgården uten en rungende motordur i bakgrunnen. Den friheten betyr noe for langt flere enn det noensinne vil finnes vannskuterkjørere i skjærgården.

Det er ikke bare oss mennesker som mister friheten til å ferdes i stille natur. Også dyrelivet blir sterkt preget. Sjøfugler som svaner, ærfugl, måker og terner påvirkes av støy, forurensing og forstyrrelser. Hver tredje fugleart i Norge er allerede rødlista. Hele økosystemer blir i ubalanse om fuglene blir færre. Derfor trenger vi ikke enda en trussel mot dyrelivet i fjorden.

Regjeringen hevder at endringen er en forenkling av regelverket. Det er grundig feil. Rundt Oslofjorden kjemper nå lokalpolitikere en kamp mot klokka for å få på plass kommunale forskrifter. De såkalte byråkrati-bekjemperne i FrP skaper med andre ord mer papirarbeid i kommuner over hele landet, som nå må sette seg ned og lage sine egne forskrifter.

For hele frislippet er stikk i strid med kommunenes ønsker. Mer enn 80 % av kommunene som uttalte seg i høringen av saken, sa klart nei. Alle de store byene sier nei. Reiselivsorganisasjonene sier nei. Friluftsorganisasjoner og miljøbevegelse sier nei. Da er det rett og slett arrogant å likevel gjennomføre endringen. Hva i all verden er poenget med høringsrunder dersom man uansett bare skal legge innspillene i en skuff?

Det er som om regjeringen har glemt liberalismens slagord om at min frihet slutter der din begynner. Så nyt friheten dersom du i sommer ligger på et svaberg og hører bølgeskvulp og måkeskrik. Og husk på å gi din stemme til noen som vil bevare den friheten ved stortingsvalget 11. september.