Enten bro eller jordvern

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

MeningerDisse alternativene lar seg ikke kombinere. En bro medfører store inngrep i miljøet i form av firefelts motorveier og videre utbygging og sentralisering som legger det som måtte være igjen av Norges mest fruktbare og umistelige jordområder under asfalt.

Når det er snakk om miljø og miljøvern, er det ikke snakk om «en sjelden sopp eller en salamander» - en fleipete definisjon av miljøbegrepet som brotilhenger Arne Magne Flatøy uttalte i et leserinnlegg i Amta 20. februar - men et vern av alt det som holder vår planet i live. Det er nå – selv for folk innen Høyre og FRP – blitt mer og mer tydelig at transport er en hovedårsak til CO2-utslipp og den verdensomspennende temperaturøkningen som i sin tur truer jordens fertilitet og mange arters livsbetingelser og at det derfor må være et overordnet mål å begrense den allerede eksisterende transport og trafikk til et minimum.

Vi er langt under 50% selvforsynte med mat her i landet. Det skyldes delvis kortsiktig og feilslått landbrukspolitikk med bl.a. tusenvis av nedlagte småbruk, men også det faktum at enorme areal fruktbar jord er lagt under asfalt. Vi kan heller ikke satse på at andre land kan forsyne oss med mat i all framtid, kort og godt fordi hele jordens fruktbarhet stadig reduseres p.g.a. forurensninger, klimaforandringer, rovdrift osv., men også fordi det etter hvert må bli en stadig sterkere reduksjon i bruk av transport til eksport/import. Følgelig må det karakteriseres som ren galskap å legge en eneste kvadratmeter jord under asfalt i det flateste og mest produktive arealet sør for Oslo, hvilket altså vil være følgen av en bro og den videre utvikling som firefelts motorveier og enorme trafikkmaskiner fører med seg.

Statens Veivesen og politikerne må vise ansvar og ta livsviktige forhold med i sine vurderinger når veivalg bestemmes. Trafikk er ikke et produktivt ledd i samfunnsmaskineriet. Trafikk er en storforbruker av energi, men skaper bare støy og forurensning. All trafikk er i større eller mindre grad miljøfiendtlig og reduserer jordens overlevelsespotensiale. Spørsmålet om bro dreier seg ikke om det er pent eller stygt med en bro. Spørsmålet om bro dreier seg i sin ytterste konsekvens om kommende generasjoners daglige brød.

Svein A. Lindemark.

Svein A. Lindemark.

 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags