«Åpent folkemøte – Bro eller tunnel over/under Oslofjorden» 6. juni på Fagerstrand. Møtet med ca. 50 deltakere fikk subjektive skrekkbeskrivelser om branner i Oslofjordtunnelen fra ordfører Nina Sandberg. Amta med online-dekning og påfølgende reportasje hadde som vanlig en ukritisk slagside for bro. I flere år har Amta produsert katastrofereportasjer om tunnelen, uten å gi et helhetlig bilde. Amta tar ikke det ansvaret den har som nyhetsformidler. Over tid fører slik desinformasjon til at leserne konkluderer på feil grunnlag.

Fakta

Fra Statistisk sentralbyrå og Trafikkøkonomisk institutt: Ufattelige 22.591 mennesker har omkommet i trafikken i Norge mellom 1945 og 2017. Ingen har omkommet, der brann i tunnel har vært primærårsak. Det dør ca. 150 mennesker i trafikken årlig. Oslofjordtunnelen har 1/3 av trafikkulykkene per kjørte km sammenlignet med broer. Norge har ca. 1.200 tunneler. Av 34 undersjøiske er 30 brattere enn Oslofjordtunnelen. I region øst (Hedmark, Oppland, Akershus, Oslo og Østfold) er det 78 tunneler. I disse var det 89 branner, 2002 - 2011. Det brant i flate, bratte, lange og korte tunneler. Lokalt har vi hatt større branner i Smiehagantunnelen, Nordbytunnelen, Follotunnelen, Nøstvettunnelen, Frogntunnelen og Oslofjordtunnelen. Det vil skje igjen – skal vi stenge alle? Eller gjøre tiltak som reduserer konsekvens ved og sannsynlighet for brann? Et ekstra tunnelløp er et slikt tiltak. Det blir som å installere midtdeler på en motorvei, fremfor å stenge den. Statens vegvesen hevder at Oslofjordtunnelen er én av Norges sikreste. Det betyr imidlertid ikke at tunnelen er ufarlig. Men, sammenlignet med hva som skjer av ulykker ellers i trafikken, er den en av de tryggere stedene. Et ekstra tunnelløp er ferdig prosjektert og regulert – det kan stå ferdig i 2021, kostnad fire milliarder kroner. Broa er på planstadiet og vil stå ferdig i 2030 – 2040, kostnad 17 – 23 milliarder. Hva skal vi gjøre i mellomtiden? Stenge tunnelen?

Naturen

Det vil være en tragedie å ødelegge fjordrommet Indre Oslofjord, det viktigste rekreasjonsområdet i Norges tettest befolkede region med en bro. Jeg tror rikspolitikerne tar skattepengeforvaltning og sikkerhet på alvor og starter bygging av et ekstra tunnelløp NÅ. Gjeldende Amta foreslår jeg at dagens redaktør viser ansvar, henger opp «vær varsom»-plakaten, tar med seg utvalgte journalister og drar på kurs for å lære objektiv, undersøkende og etterrettelig journalistikk.

Mvh

Trygve Gulliksen

www.broneitakk.no