Nei til bru - ja til tunnell - er en selvfølge !!

Av
DEL

LeserbrevBjørn Tonås slår et slag for en bru som aldri vil komme. Det er greit nok. I fremtiden håper jeg dog at vi kan få en bru mellom Moss og Horten der trafikken også vil komme.

Sammen med en trygg fin tunnell under Oslofjorden, som vil være særdeles sikker, komme rakst på plass, og fremstå med rimelige bompenger - er dette det beste alternativet. Et alternativ som allerede er bestemt for lengst av Stortinget.

Tonås sammenligner en bru over Oslofjorden ved Drøbaksundet med Golden Gate bygget i 1937, den mye omdiskuterte Hardangerbrua, samt blant annet Øresundbruen. Det blir feil. Hvert sted vil være forbundet med lokale utfordringer. Tonås henviser til en ulykke i en tunnell som besto av et tunnelllør, Mont Blanc. Denne tunnelen ble påbegynt i 1957 og sto ferdig i 1965. Å sammenligne den med en moderne to-rørs tunnell som vil bli bygget i 2020-2025 blir helt feilaktig.

Å gi inntrykk at bruer ikke er belastet med ulykker er fullstendig feil. Ikke langt fra svenskegrensen omkom flere personer da en bru kollapset.

Husk at på en motorvei klasse A med 4 kjørefelt, vil det ikke bli bygget noen gangsti / sykkelsti langs motorveien, slik Tonås hevder. Det kan vi glemme. Og den måtte i så fall gå gjennom Håøya via en tunnell. Det vil aldri skje.

Fornuften tilsier Tonås at to rørs tunnell under Oslofjorden i tilknyting til eksisterende RV23 er den rimeligste, raskeste og beste løsning. Dette har Stortinget for lengst vedtatt.

Dessuten er det også det aller beste for naturmiljøet og for Oslofjordens siste villmark Håøya, Hallangen, Frognmarka, Båtmiljøet, naturopplevelser i Drøbaksundet på Håøya og ellers i fjordmiljøet.

Du glemmer også et viktig element. Du skriver at folk vil gladelig betale for en bru….Tja har du regnet på hvor mye mer en bompengeavgift vil være.?

Vi vil nok se en avgift på 300-600 kroner en vei. En bru vil koste særdeles mye mer enn en tunnell og ta så lang tid å bygge at den prisen vil være særdeles høy.

Nå får vi en trygg, sikker og flott 2-rørs tunnell, raskt og rimelig. Fornuften seiret.

Ivar Ruud Eide

Eide Ivar Ruud

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags