Alliansen Nei til bro over indre Oslofjord er bestyrtet over råd om statlig overkjøring for bro

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Statens vegvesen har foreslått statlig regulering ved eventuelt valg av bro over Håøya.

Vår allianse har hele tiden arbeidet for en faktabasert beslutning vedrørende RV23 Oslofjordforbindelsen. Vi har nå et byggeklart alternativ til bro: Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2. Her er fakta godt belyst gjennom en ferdig regulering og detaljprosjekteringen er ført lang frem.

Vi kan ikke se at forslag om statlig reguleringsplan bringer nye fakta på bordet som kan grunngi hvorfor valg av en fremtidig bro over Håøya med nye motorveitraseer gjennom vår felles natur, fremstår som et fornuftig valg.

Det kan tvert imot synes som om rådet er tuftet på en erkjennelse om at her mangler et godt nok faktagrunnlag og at det da er fristende å ty til overkjøring av lokal og regionale interesser. Dette er svært betenkelig.

Statlig regulering er et ekstraordinært grep som kan brukes for å sikre fremdrift i prosjekter av stor samfunnsmessig betydning og hvor prosessen har låst seg og stoppet opp.

For kryssing av Oslofjorden ved Drøbak/RV23 er ingen av disse kriteriene for bruk av statlig regulering til stede. Tvert imot foreligger det et byggeklart alternativ som vertskommunene allerede har regulert og som kan stå ferdig innen relativ kort tid. I tillegg har alternativet en langt lavere kostnad og er et prosjekt som allerede ligger inne i gjeldende forslag til Nasjonal transportplan 2018-2029.

Vegvesenets prosjekt Oslofjordforbindelsen byggetrinn 2 , med firefelts motorvei på eksisterende RV23 fra Vassum til Oslofjordtunnelen og nytt løp i Oslofjordtunnelen, bør startes opp snarest mulig. Tanken om bro over indre Oslofjord over Håøya bør skrinlegges. Dette bør kunne gi rom for mange andre nødvendige prosjekter, som for eksempel ny forbindelse fra RV23 til E18 ved Drammen, eller for eksempel ny hovedadkomst til Nordre Frogn og Nesodden via utvidet RV23.

Øystein Giertsen

Medlem av alliansen Nei til bro over indre Oslofjord

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.