Utfasing av oljenæringen: fra et økonomisk perspektiv

Av
DEL

LeserbrevSom medlem i Grønn Ungdom blir jeg ofte kritisert for å ha et urealistisk verdensbilde og mangle kunnskap om økonomi. Det er sant at jeg synes at klima bør komme før økonomi, men så er det også slik at økonomi og klima henger sammen.

Det er på tide at vi innser at klima påvirker en mengde områder som det ikke er direkte knyttet til. Politikk handler om prioriteringer, men det handler også om å se sammenhenger. For noen tiår siden dreiet miljøbevegelsen seg først og fremst om naturvern, men vi lever ikke i 1980. I dag vet vi at med mindre vi handler fort, vil klimaendringene påvirke vårt livsgrunnlag mer drastisk enn noe annet: mer enn kvoter, mer enn bompenger, og mer enn en utfasing av oljenæringen.

Det er ingen tvil om at vi må redusere utslipp, og det kommer til å koste. Jeg skulle gjerne sagt at grønne næringer vil gi oss det samme som oljen ga oss, men det ville ikke vært sant. Likevel står jeg fast ved at en utfasing av oljenæringen vil gagne oss både klimamessig og økonomisk. I møtet med klimakrisen vil etterspørselen etter olje synke, og forhåpentligvis vil den synke fort og mye. EU, som er Norges største kunde når det gjelder olje, har vedtatt at de skal være utslippsfrie innen 2050. Om vi skal ha en planlagt og organisert omstilling til et grønnere samfunn, må vi starte utfasingen av oljenæringen så fort som mulig; fordi jo tidligere vi begynner, desto glattere vil den overgangen være.

MDG vil ikke legge ned oljenæringen over natta. Vi har en plan for utfasingen av oljenæringen, som blant annet innebærer en storsatsing på havvind, og større satsing på fiskeri, bærekraftig jordbruk, miljøsertifisert skogbruk og utslippsfri skipsfart. Ikke minst vil vi legge til rette for gründervirksomhet og innovasjon ved å redusere arbeidsgiveravgiften og styrke statlige fond som investerer i oppstartsbedrifter. Vi vil benytte og utvikle grønn teknologi, og her spiller dagens oljearbeidere en stor rolle. Utdannelsen og kompetansen disse arbeiderne besitter vil være en verdifull ressurs i det grønne skiftet, og da gjelder det å starte omstillingen allerede nå, slik at vi kan sikre en stabil endringsprosess, hvor nye grønne arbeidsplasser skapes samtidig som vi gradvis faser ut oljenæringen.

Det er ikke med De Grønnes, men med dagens regjering sin politikk at vi risikerer å måtte legge ned oljenæringen over natta. Det vil komme en dag hvor norsk olje ikke lenger er etterspurt, og da vil det være en enorm fordel om Norge allerede har omstilt seg. Ved å investere i fremtidens næringer sikrer vi en stabil økonomi også i årene som kommer, samtidig som vi gjør vårt for å løse klimakrisen. Det er på tide å gi oljeeventyret en lykkelig slutt.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags