Verneforeningens vurdering av Lehmannsbrygge

LEHMANNSBRYGGE: Verneforeningen for Gamle Drøbak skriver om planene på Lehmannsbrygge.

LEHMANNSBRYGGE: Verneforeningen for Gamle Drøbak skriver om planene på Lehmannsbrygge.

Av
DEL

LeserbrevVerneforeningen vil uttrykke stor anerkjennelse til administrasjon i Enhet for samfunnsutvikling og Bygg Frogn Kommune, som håndfast har behandlet utbyggers søknad om næringsbygg, og som nå foreligger i «revidert» versjon.

VGD, og mange utover vår medlemsmasse, føler tiltaket som et overgrep mot opplevelsen av kulturminnet rundt fergeleiet, fra Lehmannshuset til Loshuset og opp gjennom den eldre bebyggelsen i skråningen ovenfor. Det er en viktig opplevelsesverdi vi fremdeles har i dag, og som vil kunne gå tapt.

Verneforeningen Gamle Drøbak (VGD) har nylig innsendt nye innspill til Thongårds planer, og vår motstand mot det foreslåtte tiltak kan oppsummeres i at stedets identitet, og derved opplevelsesverdien, flyttes fra kulturminnet Gamle Drøbak, til en kompakt og ekskluderende byggekloss.

Bjørn Loge

Leder

Verneforeningen Gamle Drøbak

Riksantikvarens bystrategi av 2017 påpeker behovet for et kompletterende, ikke kontrasterende design når det bygges i våre naskjonale NB-områder. Spesiselt beskrives ønsket om færre murkasser med flate tak.

Riksantikvaren pekte på dette forhold allerede ved sin befaring i regi av Verneforeningen i 2014, da de første planer fra utbygger forelå. Forsterkende til behovet for fravær av slike byggeklosser, er at vi er inne i siste fase i utforming av kulturminnet Drøbak Syd, som må sikre at fergeleiet og de historiske bygninger og anlegg rundt, som beskriver tilpasning til sjøtrafikk, kommunikasjon med Hurum etc blir identitets-skaperen for fremtiden. Samtidig skal utbygging gi en åpen invitasjon til å vandre videre og gjennom området.

Reguleringsbestemmelser for næringsbygget

Reguleringsplanen som ble laget for tomten (detaljreguleringsplan) ble utarbeidet av Thon-gruppen. Hverken planen eller senere dispensasjoner som ble gitt ØKAW arkitekter (ansvarlig søker) av Frogn kommune fikk dessverre med seg de de verdier som er beskrevet over.

Det nye næringsbygget kan i utstrekning/volum sies å være tilpasset tomten og reguleringen, men der stopper også tilpasningen til de øvrige forventinger til opplevelsesverdi, kunnskapsverdi, identitetsverdi, symbolverdi som skal berike Gamle Drøbak.

Selv med de siste revisjoner opplever VGD en ekskluderende byggekloss, 25 meter bred og ca 11 meter høy, som vil forandre området radikalt - ref de fire verdier nevnt over.

Trafikksituasjonen: VGD har i en rekke merknader påpekt svakheter ved fordelingen mellom kjørende og myke trafikanter, og selv om Ruter kan akseptere foreslått løsning, vil vi opprettholde vår bekymring også på dette området om Thon får bygge slik som omsøkt.

Reguleringsarbeidet - omregulering

Thons eksempel viser hvor viktig det er å bruke ressurser og fagkompetanse ved reguleringsarbeid. Reguleringsplaner skal også politisk forankres, og underlaget må derfor belyse, betone og presentere skriftlig og visuelt tydelig hvilke verdier som skal ivaretas, og hvordan de faktisk er sikret i planen.

VGD mener at reguleringsplanen for næringstomta på Lehmannsbrygga har bommet i sine mål om stedstilpasning. Vl oppfordrer derfor kommunen til å nedlegger midlertidig forbud mot tiltak på tomten, og vurderer omregulering.

Vi venter for øvrig spent på den videre behandling av Områdereguleringsplan for Gamle Drøbak, våre forventninger er som kjent sammenfallende med de verdier vi mener Thon-saken skal underlegges.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags