Byggesak og Ludolf Bjelland

Av
DEL

InnsendtHonnør til Amta for sitt engasjement for byggesaker, bla deres artikkel forrige uke om mitt beskjedne tilbygg i Vestbyveien 72. Amta kontaktet meg, etter å ha «lest postlisten» i Frogn kommune, og deretter snakket med min arkitekt Janette Jacobsen.
 

På generelt grunnlag uttalte jeg at man skal være tålmodig, både som privatperson og næringsdrivende, da byggesaker under nåværende rådmann tar mye lengre tid enn hva som er vanlig i våre nabokommuner, og hva retningslinjer/lover tilsier. (De 12 siste år har Høyre programfestet bygging av 100 boenheter pr. år, 1200, mot Arbeiderpartiets 800 enheter.)
Mitt tiltak kan iverksettes etter 3 uker, regnet fra søknad innsendt, iht. forskriftene, når det er under 15 kvadratmeter, ikke naboprotester, ei helle dispensasjon.

Jeg sa videre at suksess og det motsatte starter og slutter på toppen av enhver organisasjon. I dette tilfelle må rådmannen ta det hele og fulle ansvar for de mange klager som angår usedvanlig lange byggesaksbehandling i Frogn kommune. I min tid som leder av kontrollutvalget, 2011–2015 var byggesaker noe som hyppig ble tatt opp med rådmannen. Bla foreslo vi et system hvor politikere, presse og innbyggere kunne følge saker som kommunestyret og politiske utvalg hadde besluttet (ikke enkelte byggesaker, men bla din egen) oppfølgning av alle politiske beslutninger, gjennomføring og resultater, for å minske arbeidspresset på saksbehandlerne. Ikke innført.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags