Grunnløse bekymringer og hyttefolkets bidrag til det lokale næringsliv

Av
DEL

MeningerFriluftsliv er en viktig del av den norske folkesjela, den oppfattingen deler Høyre, de andre politiske partiene og ganske sikkert hele det norske folk.

Derfor stiller Høyre seg bak de refleksjonene Ap gjør seg rundt viktigheten av 100 meter sonen fra strandkanten, og det byggeforbudet som ligger i den bestemmelsen. Loven skal overholdes så langt som praktisk mulig, og slik at fri ferdsel i strandsonen og allemannsretten kan opprettholdes.

For så å gjøre det klart, på strekningen fra Gylteholmen og til Skiphelle gjelder ikke det som kalles «100 meters belte», det står i kommuneplanens bestemmelser. Paragraf 6–3. 100 meters belte langs sjøen.

Derfor er det lov til å bygge innenfor 100 meter fra sjøen på den strekningen, også på disse hyttene som innimellom får dispensasjon på praktiske tiltak.

Til påstanden om at Høyre gir dispensasjoner bortimot uansett, så er det langt fra riktig, bare en udokumentert påstand fra Ap. Men i enkelte tilfeller hvor absolutt all sunn fornuft tilsier at dispensasjon bør gis, har et borgerlig flertall gått for det, ja til og med støtte fra Arbeiderpartiet i enkelte saker, mener jeg å huske.

Tilgangen til strandsonen er ikke blitt mindre og det gis ikke mange dispensasjoner fra 100 meters regelen der den gjelder i Frogn kommune, så Arbeiderpartiets bekymring over det er grunnløse.

Frogn var en av landets største hyttekommuner på 70-tallet, hytter bygd fra på 50- til 70-tallet, med datidens bygge bestemmelser og materiale som langt fra tilfredsstiller dagens krav og komfort. Frogn Høyre mener dagens begrensing i kommuneplanen på 90 kvadratmeter maks bruksareal, det inkludert parkeringsarealet, er altfor lite etter dagens krav til en moderne hytte. I tillegg er det store tomter som tåler større utnyttelse.

Derfor, og av flere grunner, ønsker Frogn Høyre å øke maks bruksarealet slik at hyttene kan innrettes etter dagens krav til bad, kjøkken og mer plass.

Kommunens hyttegjester er av stor betydning for næringslivet i Frogn. De benytter bla. kommunens butikker, restauranter, kunstattraksjoner og håndverkere.

Med mulighet for å oppgradere hyttene utover de 90 kvadratmeter gir vi hytteeierne et godt utgangspunkt til å modernisere og velge Drøbak og Frogn som sitt hyttefavoritt sted.

Frogn Høyre tror ikke som Arbeiderpartiet, at å øke bestemmelsen fra maks 90 kvadratmeter bebyggelse til kanskje 150 kvadratmeter, er en gave til, som de skriver, de rike og velbeslåtte. En oppjustering av dagens arealbestemmelse vil gavne alle hytteeierne i Frogn.

Den siste grunnen til å justere arealbestemmelsen er det merarbeidet dagens begrensninger gir Frogn kommunes byggesaksavdeling.

I dag søker naturlig nok hytte eierne om denne utvidelsen. Det særlig pga. de muligheter og pålegg om tilknytning til kommunalt vann og avløp gir.

De får avslag slik bestemmelsene i dag er, og saken ankes så til politikerne for avgjørelse. En ressurskrevende og tidkrevende prosess vi ikke trenger, og som nye bestemmelser om større utvidelse vil forhindre.

Med Høyre ved roret sikres en forutsigbar politikk som også evner å se at tidene forandrer seg, og som legger vekt på muligheter for alle.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags