Helhetlig boligpolitikk

Rita Hirsum Lystad.

Rita Hirsum Lystad. Foto:

Av
DEL

InnsendtDen 2.7.19 hadde Frogn Arbeiderparti innlegget «Boligbygging i Frogn; Høyre 40, Arbeiderpartiet 840». Det har avstedkommet et innlegg fra tidligere ordfører Thore Vestby (H) og et fra nåværende ordfører Haktor Slåke (H). Saken er imidlertid klinkende klar: Høyres daværende ordfører ønsket ikke å si om de ønsket å gå for Kolstad. Det er ikke tøv!

Det er flott at nåværende ordfører er svært tydelig på at Kolstad skal på plass. Og så tenker jeg at retorikk om «at kunnskapsnivået er lavt» faller på sin egen urimelighet.

Ja, vi er uenig om virkemidlene for å få unge og eldre inn i et krevende boligmarked. Arbeiderpartiet mener vi trenger flere virkemidler for å få unge til å etablere seg i Frogn og for at vi skal være en mangfoldig kommune, dvs. at eldre og andre som ikke har mulighet til å kjøpe bolig til dagens prisnivå skal få en mulighet. Dette er både et nasjonalt og lokalt politisk ansvar.

Boligpolitikk er nøkkelen. Vi må lykkes i boligpolitikken for å lykkes i eldrepolitikken. Mange eldre bor i en upraktisk bolig, men ikke alle har råd til å skaffe seg noe mer egnet. For selv om mange eldre har en betydelig boligkapital, er det også mange som ikke kan veksle inn rekkehuset i en topp moderne leilighet. Det blir for mye å betale mellom, særlig for dem som har de laveste pensjonene og som har hatt flere år med svekket kjøpekraft.


Hvis vi skal lykkes med strategien om at eldre skal bo lengst mulig hjemme, trengs det derfor flere verktøy i eldrepolitikken. Når flere eldre skal bo trygt hjemme, må tilbudet av boliger egnet for eldre bli langt bedre – og det må kobles mot kommunale tjenester og aktivitetstilbud.
Mange eldre er ensomme og får dårligere helse som følge av sosial isolasjon. Tilgang til sosiale møteplasser er viktig. Etablering av eldretun og generasjonshus etter modell fra Danmark kan være én løsning. Da høyreregjeringen ble utvidet første gang i januar 2018 fikk følgende forslag enstemmig tilslutning i Stortinget i forbindelse med erklæringsdebatten:
«Stortinget ber regjeringen legge frem en sak om hvordan nye finansieringsformer for boliger til eldre kan bidra til å redusere behovet for sykehjemsplasser og andre former for heldøgns omsorg.»

Her var det rørende tverrpolitisk enighet, men siden den gang har det ikke skjedd noen ting!
Vi skal være en mangfoldig kommune og vi skal møte det antall eldre som kommer. Da trenger vi en helhetlig boligpolitikk med så mange verktøy som mulig i verktøykassa for å få det til! Ikke begrense det i utgangspunktet.

LES OGSÅ:

Tallforvirring

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags