Helse og eldreomsorg

Av

Rødt Frogn ønsker en gratis offentlig helse og eldreomsorg for brukerne våre av hjemmebaserte tjenester.

DEL

MeningerFor å få til gode tjenester for brukerne våre er det viktig å ta godt vare på helsepersonellet som skal utføre disse tjenestene. Normen må være at disse jobber i hele faste stillinger med gode lønns og pensjonsavtaler fra kommunen.                                                           

Vi ønsker også å øke grunnbemanningen på sykehjem og hjemmebaserte tjenester slik at vi kan redusere innleie av vikarer ved sykdom. På denne måten kan vi spisse flere målrettede tjenester mot brukerne.

Konkurranseutsetting av kommunale tjenester er et stort problem for de ansatte. Erfaringene viser at det fører til dårligere lønns og pensjonsvilkår for dem som blir ansatt i private selskaper.

Dette fører til at det kan bli vanskeligere å rekruttere helsepersonell til disse viktige tjenestene i fremtiden.

Det rødgrønne byrådet i Oslo som overtok etter Høyre og Frp i 2015 tar nå tilbake de private sykehjemmene etter hvert som kontraktene utløper.

Helsepersonellet får en lønnsøkning på mellom 30.000-60.000 kroner pr. år i kommunal regi samt betydelig bedre pensjonsordninger. Dette viser hvor useriøs denne bransjen er av private tilbydere.

Det rødgrønne bystyre i Moss kommune tok tilbake driften av Orkerød sykehjem fra Norlandia høsten 2018. Skogata bo og service ble tatt tilbake fra Norlandia i februar 2019 etter flere alvorlige brudd på helsepersonelloven og manglende innrapportering.

Orang helse fritt brukervalg sendt ufaglærte kvinner uten tariffavtale med dårlig lønn. Dette står for oss som en kynisk utnyttelse av kvinner. Orang helse mistet kontrakten med Moss kommune høsten 2018. Så til befolkningen fra oss i Rødt Frogn: Slå ring om helsepersonellet vårt og de offentlige tjenestene. Vi vil heller ikke privatiser verken brannvesen eller ambulansetjenesten som leverer akuttmedisinske og redningstekniske tjenester i verdensklasse.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags