Høyre mener Venstre har feil fokus i spørsmålet om utvikling av Sjøtorget

Høyre ønsker ønsker å få utredet om det er mulig å få utviklet Sjøtorget slik at Drøbak blir mer attraktivt for besøkende som kommer sjøveien.

Høyre ønsker ønsker å få utredet om det er mulig å få utviklet Sjøtorget slik at Drøbak blir mer attraktivt for besøkende som kommer sjøveien. Foto:

Av
DEL

InnsendtPer Sætre Aas, Venstre sin 3.-kandidat skrev 5. juli et leserinnlegg i Amta «Kommuneøkonomi på dypt vann ved Sjøtorget». Her argumenterer han for hvorfor Venstre ikke støtter en utredning av dypvannskai på Sjøtorget. I leserinnlegget kommer han med flere synspunkter og påstander som Høyre ønsker å tilbakevise.

Venstre skriver at «den åpenbare grunnen til vårt standpunkt skyldes kostnadene et slikt prosjekt vil medføre. Ifølge rådmannen er prosjektet estimert til å koste minst 30 millioner kroner». Venstre har tydeligvis kun fokus på etablering av selve dypvannskaien og ser helt bort fra de mulighetene en utvikling av Sjøtorget vil ha for Drøbak og for det totale kostnadsbildet.

Venstre skriver «På bakgrunn av flere store prosjekter som både har og ikke har blitt gjennomført de siste fire årene, har kommunen nå en svært høy gjeld». Høyre sliter med å skjønne at høy gjeld skyldes prosjekter som ikke er blitt gjennomført. Samtidig er det riktig at Frogn kommune har gjennomført flere store investeringsprosjekter de siste fire årene. Dette er et bevisst valg fra kommunestyret og Venstre har støttet opp om de aller fleste prosjektene. Regnskapene viser at det totalt er utgiftsført 1,6 milliarder kroner fra 2015 og frem til i dag. En vesentlig del er finansiert med låneopptak, resten med MVA. kompensasjon, tippemidler og statlige støtteordninger. De to største prosjektene er nytt helsebygg der 400 millioner kroner er regnskapsført og Seiersten idrettspark (inkludert Bølgen) der 600 millioner kroner er regnskapsført.

Venstre skriver at enkelte av kommunens prosjekter «har endt, og kan ende, i rettssystemet med negative økonomiske konsekvenser». Høyre er enige i at Bølgen kommer til å bli avgjort i retten og vi antar at det primært er dette prosjektet Venstre viser til som «kan ende» i retten. Høyre deler imidlertid ikke Venstre syn om at rettssaken kommer til å ende med «negativ økonomisk konsekvens». Etter Høyres syn har administrasjonen gjort rett når de ikke har tatt imot et bygg full av feil og Høyre mener at kommunen vel så gjerne kan ende med et positiv resultat etter rettssaken.

Venstre skriver at «Prosjekt dypvannskai» kan raskt bli en slik ny prøvelse. Er dette noe vi ønsker? Har vi ikke lært fra tidligere prosjekter?» Høyre ser ikke på kommunes prosjekter som en «prøvelse» og hvis det er Venstre sitt syn er vi spent på hvordan Venstre har tenkt å utvikle kommunen i kommende periode.

Sigbjørn Odden

Sigbjørn Odden Foto:

Venstre skriver at de «vil ha et mer attraktivt sentrum for innbyggere og turister».
Dette er Høyre helt enig i. Derfor er vi forundret over at Venstre ikke engang ønsker å få utredet om det er mulig å få utviklet Sjøtorget slik at Drøbak blir mer attraktivt for besøkende som kommer sjøveien, eller turister som ønsker å besøke Drøbak nettopp for vår nærhet til sjøen.

Venstre skriver «det er andre investeringer kommunen må ta tak i først, slik som omsorgsboliger og velferdsteknologi for eldre». Både omsorgsboliger og velferdsteknologi er satsinger som Høyre har prioritert allerede i gjeldende handlingsplan så her er Venstre helt på linje med oss. Høyre mener imidlertid at disse satsingene ikke trenger å bremse opp utvikling av sentrum. Kommunen skal ha kapasitet til å gjennomføre disse prosjektene samtidig. For øvrig er vi helt enig med Venstre at områdeplanen for Gamle Drøbak må vedtas.

Venstre skriver at «Ved vurdering av en ny dypvannskai må det settes fokus på miljøperspektivet.» Høyre er helt enig i at klima og miljø er viktig. Det betyr imidlertid ikke at vi tenker at båttrafikk skal og vil begrenses. Derimot ser vi at de samme kravene om klimavennlige løsninger, som resten av transportsektoren møter, er i ferd med og overføres til båter. Eksempelvis blir Nesoddbåtene elektriske innen utgangen av 2019 og Hurtigruten er i gang med å oppdatere 9 skip som får gassmotorer og batteripakker slik at de skal bli mer miljøvennlige. Høyre mener derfor at bygging av en dypvannskai vil være en investering for fremtiden også i et klima perspektiv.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags