Hvem tar avgjørelsene i et samfunn – egentlig?

Av