Hvordan forhindre nedleggelse av trafikkstasjonen i Drøbak

Av
DEL

InnsendtVeidirektøren har gitt følgende begrunnelse for innstillingen til regjeringen om nedleggelse av trafikkstasjonen i Drøbak (sitat fra Amta):

«Veidirektøren påpeker i forslaget at trafikkstasjonen i Drøbak ligger i et område der Frogn kommune har utviklingsplaner og ønske om annen bruk i fremtiden. Og at det derfor ikke vil være aktuelt å forlenge leieavtalen på stasjonen når denne går ut i slutten av 2023.»

De nevnte utviklingsplaner foreligger ikke. Innstillingen bygger således på feil faktum.

Som lovet i leserinnlegg i Amta den 3. juni spurte derfor Frogn Arbeiderparti ordfører i kommunestyret den 17.6.19 om hvordan ordfører vil ta initiativ til å:
– Opplyse Vegdirektøren om korrekt faktum knyttet til status for områdeplanen Seiersten – Ullerud – Dyrløkke?
– Medvirke til at Regjeringen får korrekt faktum knyttet til status for områdeplanen Seiersten – Ullerud – Dyrløkke innarbeidet i sitt beslutningsunderlag?

Ordfører besvarte spørsmålene slik:
«Det er ikke gitt signaler fra Frogn kommune om at kommunen har planer for eiendommen. I byutviklingsplanen for Seiersten – Ullerud – Dyrløkke er eiendommen definert som fremtidig område for bolig og næring, med næring i 1. etg.
Statens vegvesen har trolig dratt slutninger ut fra planen. Frogn kommune har bedt om et møte Statens vegvesen om trafikkstasjonen og det er ingen tvil om at kommunen ønsker å beholde disse arbeidsplassene. Samtidig er det faktum at Statens vegvesen ønsker å redusere antall trafikkstasjoner, blant annet som en konsekvens av digitalisering.»

Ordfører besvarte således positivt på å opplyse Vegdirektøren om korrekt faktum. Spørsmålet om hvordan informasjonen skal tilflyte regjeringen ble dessverre ikke tydelig adressert.

Konsekvenser av en nedleggelse er tap av 20 arbeidsplasser direkte, negativ påvirkning av næringsliv som måtte være leverandører til trafikkstasjonen, og bortfall av denne type tjenestetilbud i Frogn. Vi forventer derfor at ordfører forsikrer seg om at regjeringen får korrekt faktum, enten via veidirektøren eller direkte ved ordførers egen henvendelse.

En kan kanskje anta at veidirektøren vil opplyse regjeringen om korrekt faktum etter avholdt møte med Frogn kommune. Frogn Arbeiderparti vil imidlertid ikke basere seg på dette, og vil følge opp saken over sommeren.

Frogn Arbeiderparti synes nedleggelse av trafikkstasjonen i Drøbak er uakseptabelt.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags